12 miljoen huishoudens krijgen windenergie van TenneT

- Huidige offshore transportcapaciteit van TenneT heeft hoge beschikbaarheid van 96,4% - Ruim meer aansluitcapaciteit van TenneT op de Duitse Noordzee (4.300 MW) dan geinstalleerde capaciteit offshore windparken (2.861 MW) - TenneT loopt voor op doelstellingen Duitse regering voor offshore windenergie - Tweede Kamer akkoord met wet STROOM: TenneT netbeheerder op zee - In Nederland in de planning tot 2023: 3.500 MW aansluitcapaciteit op zee voor windparken

De door TenneT gerealiseerde capaciteit voor het transport van op de Duitse Noordzee opgewekte windenergie naar land is gemiddeld voor 96,4% beschikbaar. Dat is ruim hoger dan de wettelijk voorgeschreven gemiddelde beschikbaarheid van ten minste 92,3%. Dit en meer blijkt uit een tussentijdse rapportage waarin de gegevens van januari tot augustus van dit jaar zijn opgenomen. In deze periode leverde TenneT maar liefst vijf nieuwe netaansluitingen voor windparken op in het Duitse deel van de Noordzee.

Met het vandaag door de Tweede Kamer aangenomen wetsvoorstel STROOM wordt TenneT in Nederland ook verantwoordelijk voor de aanleg en het onderhoud van het net op zee. In eerste instantie gaat het om vijf verbindingssystemen die in 2023 3.500 MW aan transportcapaciteit voor windparken moeten gaan leveren. TenneT gaat dat doen met vijf gestandaardiseerde offshore aansluitingen (sub-stations op zee en kabels naar land) van 700 MW per stuk. In 2023 heeft TenneT naar verwachting in totaal (in Nederland en Duitsland) minstens 10.500 MW1 aan offshore netverbindingen geinstalleerd, goed voor de levering van groene stroom voor zo'n 12 miljoen huishoudens.

Start / realisatie Capaciteit Gebied

2015 / 2019 700 MW Borssele

2016 / 2020 700 MW Borssele

2017 / 2021 700 MW Hollandse Kust: Zuid Holland

2018 / 2022 700 MW Hollandse Kust: Zuid Holland

2019 / 2023 700 MW Hollandse Kust: Noord Holland

TenneT heeft inmiddels al acht operationele aansluitsystemen op de Duitse Noordzee, waardoor 4.300 MW aan capaciteit beschikbaar is voor het transport van op zee opgewekte windenergie. Daarmee gaat TenneT vroegtijdig voldoen aan de uitbreidingsdoelen voor offshore windenergie van de Duitse

regering. TenneT heeft het gestelde doel nu al voor tweederde bereikt. De Duitse regering wil dat in 2020 in totaal 6.500 MW aan offshore windcapaciteit beschikbaar is.

Meer aansluitcapaciteit dan vermogen aan windmolens

Uit de cijfers blijkt dat tegenover de door TenneT gerealiseerde aansluitcapaciteit van 4.300 MW een geinstalleerd offshore windvermogen staat van bijna 2.900 MW.

Op 25 augustus van dit jaar, een dag waarop het hard waaide, werd met 2.246 MW de tot dusver hoogste invoeding van windenergie geregistreerd. In juli werd de meeste windenergie geproduceerd: gemiddeld 865 MW per dag.

Uit de tussentijdse rapportage blijkt dat de door TenneT gerealiseerde offshore aansluitcapaciteit in de afgelopen maanden sterk is toegenomen. Sinds eind januari 2015 heeft TenneT maar liefst vijf nieuwe offshore netaansluitingen in bedrijf genomen met een totale capaciteit van ca. 3.700 MW

voor HVDC-transport (High Voltage Direct Current, gelijkstroom) van op zee opgewekte elektriciteit naar land. En TenneT blijft infrastructuur leveren voor de verdere uitbreiding van de offshore netaansluitcapaciteit: er zijn nog eens drie offshore verbindingen in aanbouw.

In totaal brachten de netaansluitingen van TenneT van januari tot augustus dit jaar 3,4 miljoen megawattuur (MWh) aan offshore windenergie aan land, waar de stroom in het net werd ingevoed.

[1] 3.500 MW op de Nederlandse Noordzee en ruim 7.000 MW op de Duitse Noordzee.