Onderzoek: Triggerfactoren in het radicaliseringsproces

Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stuurde woensdag 12 oktober een brief aan de Tweede Kamer naar aanleiding van een onderzoek naar de oorzaken van radicalisering (triggerfactoren) en een quickscan onder gemeenten. Het onderzoek naar triggerfactoren, uitgevoerd door prof. dr. Bertjan Doosje en dr. Allard Feddes van de UvA, geeft een niet eerder tot stand gekomen inzicht in het complexe mechanisme dat kwetsbare jongeren tot radicalisering kan brengen

Het onderzoek Triggerfactoren in het radicaliseringsproces is samen met de Universiteit van Amsterdam uitgevoerd. Het is de eerste grote systematische literatuurstudie die is gedaan naar alles wat over triggerfactoren (doorslaggevende gebeurtenissen in het radicaliseringsproces) bekend is in nationaal en internationaal onderzoek. Uit de studie blijkt dat nooit een enkele factor - zoals bijvoorbeeld problemen thuis of discriminatie - ervoor zorgt dat iemand radicaliseert. Samen met jongerenwerkers, docenten en andere sleutelfiguren wordt het onderzoek de komende tijd vertaald naar concrete adviezen.

De quickscan en het onderzoek werden uitgevoerd onder leiding van de Expertise-unit Sociale Stabiliteit (ESS). Deze expertise-unit is dit voorjaar opgericht mede als onderdeel van het Actieplan Integrale Aanpak Jihadisme en heeft als doel om maatschappelijke spanningen en radicalisering tegen te gaan. Naast het uitvoeren van onderzoek traint de ESS bijvoorbeeld docenten en andere professionals in het vroegtijdig signaleren van radicalisering. Ook bemiddelen ze in buurten en op scholen waar sprake is van maatschappelijke spanningen en voeren ze onderzoeken uit om gemeenten en professionals meer kennis te bieden.

* Lees het hele bericht op Rijksoverheid.nl

* Bekijk het rapport `Triggerfactoren in het radicaliseringsproces'

Bron: Rijksoverheid.nl

Gepubliceerd door UvA Persvoorlichting

Zie het origineel.