Beantwoording Kamervragen van het lid Bisschop (SGP) over recente arrest van het Europese Hof van Justitie inzake uitvoering van Kaderrichtlijn Water

Download "Beantwoording Kamervragen van het lid Bisschop (SGP) over recente arrest van het Europese Hof van Justitie inzake uitvoering van Kaderrichtlijn Water"

Zie het origineel.

Kamerstuk | 12-10-2015

Verantwoordelijk

* Ministerie van Infrastructuur en Milieu