Meer en betere begeleiding schoolverlaters praktijk- en speciaal onderwijs

woensdag, 7 oktober 2015

Met het project "Sociale Innovatie" gaan diverse organisaties samenwerken om schoolverlaters van het praktijk- en voortgezet speciaal onderwijs na school verder te begeleiden. Partners in het project zijn de scholen, de Hogeschool Leiden, gemeente Leiden en Studio MOIO. De jongeren zelf staan centraal in dit project. Zij zijn direct betrokken bij de uitvoering van verschillende activiteiten. Jongeren geven bijvoorbeeld een goed beeld van zichzelf en hun talenten door het maken van filmpjes met studio MOIO.

Wethouder Marleen Damen (Leiden, Werk en Inkomen): "Iedereen heeft talenten en kan een waardevolle bijdrage leveren. Je moet die talenten alleen wel zien. En dat is een belangrijk onderdeel van dit project."

Om een goede kans op de arbeidsmarkt te krijgen, is goede scholing belangrijk. In het project worden daarom ook leerwerk-trajecten opgezet, zodat schoolverlaters bij werkgevers gericht aan de slag kunnen.

In de Leidse regio, de Duin-bollenstreek en de Rijnstreek stromen jaarlijks 300 leerlingen van het Voortgezet speciaal Onderwijs en praktijkonderwijs uit naar de arbeidsmarkt. De bedoeling is dat deze jongeren steeds meer bij reguliere werkgevers aan de slag en niet vanzelfsprekend naar de sociale werkvoorziening gaan. Maar werkgevers kennen deze doelgroep vaak nog onvoldoende, waardoor deze leerlingen tussen wal en schip dreigen te raken.

Gemeente Leiden en Hogeschool Leiden zijn al actief met het in dienst nemen van deze jongeren. Andere werkgevers worden uitgenodigd ook de handschoen op te pakken.