Grootste geothermiecentrale in Benelux geopend

Gepubliceerd op: 7 oktober 2015 | Gewijzigd op: 7 oktober 2015

Begin september werd na een periode van boren en testen de geothermiecentrale van ECW officieel geopend. Robert Kielstra: "Met een productie van 2 miljoen m^3 aardgasequivalent per maand zijn we de grootste in de Benelux."

Met de aardwarmteproductie draagt de centrale bij aan een robuuste energievoorziening voor haar afnemers. Die zijn hierdoor minder afhankelijk van het gebruik van fossiele energie.

Aardwarmte

Energie Combinatie Wieringerweer (ECW) verzorgt de energie- en watervoorziening in businesspark en glastuinbouwgebied Agriport A7. In 2014 werd gestart met aardwarmte. Robert Kielstra, directeur ECW: "Daarmee is 20 procent van de warmtebehoefte in het gebied nu duurzaam opgewekt. Het voordeel van aardwarmte is dat dit het hele jaar door kan worden benut. Met de productie besparen we 2 miljoen m^3 aardgasequivalent per maand.

Over vier tot vijf jaar staat onze tot dan toe geproduceerde aardwarmte gelijk aan de gaswinning in Groningen op een dag. Dat klinkt weinig, maar wij doen dit alleen, met maar twee doubletten. In Groningen zijn er honderden putten. En als je jezelf op deze schaal kunt vergelijken met de monsterproductie daar, dan durf ik best te zeggen dat we goed op weg zijn."

Subsidies onmisbaar

Voor de aardwarmteproductie legde ECW vier putten (twee doubletten) aan, die op 2.500 meter diepte water van 90 graden Celsius uit het binnenste van de aarde winnen. Dat gaat via een transportnet naar de glastuinbouwbedrijven, die het voor de verwarming van kassen gebruiken. Het gebruikte water gaat met een temperatuur van 35 graden Celsius terug in de grond. Kielstra: "Aardwarmte is technisch complex en de opbrengst is minder voorspelbaar dan van andere duurzame bronnen. Subsidies zijn daarom cruciaal.

Zonder SDE+ en de Energie Investeringsaftrek was dit project niet mogelijk. En de MEI, een innovatiesubsidie voor glastuinbouw, was doorslaggevend voor de voorfinanciering. Daarnaast hebben we een lening bij de bank en bestaat het door ECW eigen ingelegde vermogen deels uit private investeringen."

Grootste geothermiecentrale

"Anno 2015 zijn we de grootste geothermiecentrale van de Benelux", vervolgt Kielstra. "We doen het zelfs zo goed dat we wellicht een gedeelte van de verkregen MEI-subsidie moeten terugbetalen vanwege oversubsidiering. Gek genoeg hoop ik daar stiekem op, want dat betekent dat we fantastisch bezig zijn. We gaan nu verder met het optimaliseren van de installatie en het plannen van de volgende doubletten, zodat we op Agriport A7 steeds minder afhankelijk worden van fossiele energiebronnen.

En we onderzoeken even verderop samen met Vermilion Oils & Gas of we hun oude gasputten kunnen opwerken naar een geothermietoepassing. Daarvoor kregen we DEI-subsidie, die demonstratie van energie-innovatie mogelijk maakt. Een bijzonder en spannend project, waar de energietransitie van fossiel naar duurzaam fysiek plaatsvindt in een buis."

Smart Grid

ECW levert naast warmte ook elektra en gas aan de gebruikers in het gebied. Kielstra: "Door energievraag en -aanbod op elkaar af te stemmen zorgen we voor een zo efficient mogelijke opwek. Samen met Westland Infra ontwikkelden we een Smart Grid waarmee tuinders onderling meerdere energiestromen kunnen verhandelen. Daarbij kregen we subsidie vanuit de TKI Switch2SmartGrids. We implementeren momenteel de tweede fase van het integrale ICT-systeem. Kostenbesparing en duurzaamheid gaan hier hand in hand."