Coda ontvangt innovatiebudget voor integratie van bibliotheek en erfgoed

PERSBERICHT

Coda ontvangt innovatiebudget voor integratie van bibliotheek en erfgoed

CODA beleeft positieve, drukke tijden die de organisatie in zijn geheel vaart en voortgang geeft. Niet alleen staat morgen (donderdag 8 oktober) het Museumcongres en de overdracht van de sieraadcollectie van het Rijk door minister Jet Bussemaker aan CODA directeur Carin Reinders op het programma, maar vandaag werd ook bekend dat de aanvraag voor het innovatiebudget 2015 bij de Rijnbrink gehonoreerd is. CODA directeur Carin Reinders: “Dit geeft ons vleugels en maakt het mogelijke om een grote stap te zetten die niet alleen goed is voor Apeldoorn maar ook voor andere culturele instellingen.” Eerder dit jaar ontving CODA al een gift van de BankGiro Loterij voor de te verwerven collectie modesieraden en de verbouwing van de huidige sieraadvitrine.

Het toegekende innovatiebudget a € 78.000,- omvat de plannen van CODA om haar drie functionaliteiten structureel te integreren en met name bibliotheek en erfgoed voor de stad en haar klanten zo goed mogelijk te combineren. Daarnaast dient het plan als blauwdruk voor andere instellingen zodat ook zij profiteren. CODA directeur Carin Reinders: “Wij ontwikkelen en testen een concept waarbij niet alleen Apeldoorn van de eindresultaten profiteert, maar het concept ook voor andere instellingen toepasbaar is. Het traject van trail and error, evalueren en aanpassen kunnen zij overslaan omdat CODA dat al doorlopen heeft. Ook dat is wat mij betreft cultureel ondernemerschap.”

CODA startte in 2013 met de integratie van haar drie functionaliteiten van museum, bibliotheek en archief in CODA Junior. CODA Junior brengt kinderen en jongeren tot ongeveer 14 jaar op een speelse, creatieve en prikkelende wijze in aanraking met de thema’s die CODA aanbiedt vanuit haar drie functies. In navolging van CODA Junior zijn begin 2015 de eerste en tweede verdieping van CODA Centrale Bibliotheek opnieuw ingericht. Op deze plek verbindt CODA haar bibliotheekfunctie met de museumfunctie en de erfgoedcomponent aan de hand van vijf historische paviljoens die op thematische wijze verhalen over de geschiedenis van Apeldoorn en omgeving. Het innovatiebudget omvat een bedrag van € 78.000,- en zal ingezet worden om dit voor Nederland unieke concept uit te breiden met relevante programmering.

CODA directeur Carin Reinders: “Omdat de distributie- en informatiefunctie van de bibliotheek steeds meer terugloopt, hebben wij opnieuw gekeken naar de rol en functie van de bibliotheek van de toekomst zonder daarbij aan maatschappelijke relevantie in te boeten. Het innovatiebudget gaan wij inzetten om de combinatie van bibliotheek en erfgoed zoals wij die aanbieden in CODA Bibliotheek te verbinden met activiteiten en programmering van en voor inwoners en bezoekers van de stad. Op die manier leveren we een stevige bijdrage aan de sociale cohesie en verankeren we de bibliotheek in het DNA van de stad.” CODA is voornemens in haar programmering relevante partners te betrekken en een rol van betekenis te geven. De programmering wordt afgestemd en verweven met het Erfgoedplatform en met de activiteiten en diensten van CODA Kenniscentrum en Archief. Ook geheugenvanapeldoorn.nl krijgt een belangrijke rol als digitaal, collectief Apeldoorns geheugen. Daarnaast zal de programmering aansluiten op gemeentelijke beleidslijnen en –initiatieven als het Gevelfonds. Carin Reinders: “Op deze manier fungeren wij voor velen bovendien als het clubhuis en thuishonk.”

Het concept kan op verschillende manier overgedragen worden aan andere instellingen. Dat geldt bijvoorbeeld voor een fysieke overdracht van de historische paviljoens zoals die in CODA Centrale Bibliotheek staan maar implementatie en uitwerking van het concept voor een specifieke locatie behoort tot de mogelijkheden.

Museumcongres en overdracht rijkscollectie sieraden

De rijkscollectie sieraden omvat ruim 400 objecten en wordt tijdens het Museumcongres op donderdag 8 oktober in langdurige bruikleen gegeven aan CODA Museum met de intentie deze bruikleen op termijn om te zetten in een schenking. De rijkscollectie sieraden is de laatste decennia nauwelijks te zien geweest en lag opgeslagen in het depot van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) in Rijswijk. CODA Museum heeft in de afgelopen 45 jaar een grote collectie moderne kunstenaarssieraden bijeengebracht. De collectie van het Rijk is een fantastische aanvulling op deze bestaande collectie. CODA Museum gaat met de collectie van het rijk verhalen vertellen met als uitgangspunt maximale zichtbaarheid. Minister Jet Bussemaker overhandigt de collectie op symbolische wijze aan CODA directeur Carin Reinders.