IND en OCW spelen geen rol bij vertrek Medische School van Bonaire

In de lokale pers stond deze week dat een medische school Bonaire verlaat omdat de Nederlandse wet- en regelgeving hun aanwezigheid op Bonaire moeilijk maakt. Onder andere de units IND en OCW zouden een rol hierin spelen. IND en OCW hechten eraan om de juiste feiten op een rijtje te zetten.

Toelatingseisen Amerikanen gelijkgesteld aan Nederlanders

In tegenstelling tot wat er in de media is gesteld, zijn de regels voor toelating voor de meerderheid van de studenten van de medical school juist versoepeld. Immers Amerikaanse studenten hoeven niet meer jaarlijks een vergunning onder de beperking studie aan te vragen, maar eenmalig een verklaring van rechtswege die afgegeven wordt voor onbepaalde tijd. De kosten voor een aanvraag verklaring van rechtswege was tot 1 oktober jl. gratis. Vanaf 1 oktober kost een verklaring van rechtswege USD145. Dit tegenover USD372 voor een aanvraag onder de beperking studie, die jaarlijks verlengd moet worden voor USD140. Voor de Amerikaanse familieleden die de Amerikaanse studenten willen bezoeken, zijn de toelatingseisen ook versoepeld. Amerikaanse staatsburgers kunnen net als Nederlandse staatsburgers maximaal zes maanden aaneengesloten binnen een tijdvak van een jaar in Caribisch Nederland verblijven zonder vergunning (de zogeheten vrije termijn). Als zij willen werken, of beslissen langer dan zes maanden te blijven, dan zullen zij evenals Nederlandse staatsburgers toelating moeten aanvragen door middel van een Verklaring van Rechtswege. Zij zijn vrijgesteld van het aanvragen van een werkvergunning.

Geen positief accreditatie oordeel

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) is niet degene die de deuren sluit van de medische school op Bonaire. De medische school heeft van de Amerikaanse Educational Commission for Foreign Medical Graduates (ECFMG) in 2010 drie jaar de tijd gekregen om te voldoen aan de kwaliteitseisen van Nederland voor erkenning. De medische school is er tot op heden niet in geslaagd een positief accreditatieoordeel van de Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO) te verkrijgen. Dat betekent dat de opleiding niet door Nederland erkend kan worden, maar wil niet zeggen dat de opleiding niet op Bonaire mag blijven. Hier gaat het ministerie van OCW niet over.

De Nederlandse overheid is zich bewust van het economische belang van de medische scholen voor de Caribisch Nederlandse eilanden. Dat de medische school het eiland verlaat, is een keuze van de school.