Provincie blijft bij keus voor Arriva

Er komt geen nieuwe aanbesteding van de concessie openbaar vervoer in Limburg. De Provincie Limburg wijst een verzoek van Veolia Transport daartoe af. Ook de overige bezwaren van Veolia tegen de gunning aan concurrent Arriva zijn ongegrond dan wel niet-ontvankelijk verklaard. De Provincie volgt met het besluit de Adviescommissie bezwaarschriften die zich de afgelopen maanden boog over een aantal bezwaarschriften van Veolia Transport.

Samengevat vond Veolia dat de provincie een nieuwe aanbesteding had moeten houden en de concessie niet had mogen gunnen aan Arriva. De Provincie had de concessie in februari van dit jaar gegund aan NS-dochter Abellio, maar trok dat besluit in juni in nadat onregelmatigheden aan het licht waren gekomen die Abellio had begaan tijdens de aanbesteding. Samen met het intrekken van de concessie van Abellio gunde de Provincie de concessie aan Arriva. Volgens de commissie mocht de Provincie dat doen.

Buitenspel

Veolia verlangde vier miljoen euro extra per jaar bovenop de beschikbare, maximale exploitatiebijdrage van 55,5 miljoen euro per jaar. Met deze extra eis plaatste Veolia zichzelf buitenspel, zo oordeelt de commissie. Het argument van Veolia dat zij gedwongen was een hogere bijdrage te vragen omdat de NS haar geen redelijk aanbod had gedaan voor het gebruik van faciliteiten op de NS-stations, geldt in de ogen van de commissie net zozeer voor Arriva die wel binnen het jaarbudget van 55,5 miljoen euro blijft. Verder stelt de Adviescommissie dat uit jurisprudentie niet blijkt dat in geval van verstoring van het speelveld er een verplichting bestaat om opnieuw aan te besteden.

Ook de Provincie Gelderland, concessiehouder op een deel van de Maaslijn tussen Roermond en Nijmegen, heeft de bezwaren van Veolia op dezelfde gronden afgewezen. Tegen de beslissingen is binnen 6 weken beroep mogelijk bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb).

Uitstekend

Gedeputeerde Patrick van der Broeck, verantwoordelijk voor openbaar vervoer, is blij met de conclusies van de Adviescommissie. "Op tafel lag en ligt een uitstekend bod van Arriva dat nog verder gaat dan de bestekeisen. Zeker waar het de spoorverbindingen betreft. Met dit vervoersbedrijf is hoogwaardig openbaar vervoer in Limburg voor vijftien jaar gegarandeerd."

Het is voor het eerst in Nederland dat het complete openbaar vervoer in een provincie, behalve de Intercity's, in handen komt van een vervoerder. Behalve alle busvervoer gaat het in Limburg om de treinverbindingen van de Maaslijn (Roermond - Nijmegen), Heuvellandlijn (Maastricht - Heerlen - Kerkrade) en de stoptreindiensten tussen Maastricht en Roermond en tussen Sittard en Heerlen. Ook het grensoverschrijdende traject richting Aken is in de gunning opgenomen.

Arriva zal in december 2016 gaan rijden. De concessie duurt tot en met 2031.

Het advies van de Commissies van Gelderland en Limburg op het bezwaarschrift van Veolia treft u hier (pdf, 321 KB) aan.