Beantwoording Kamervragen over geschillenbeslechting in CETA

Minister Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) beantwoordt vragen van het Kamerlid Van Dijk (SP) over het geschillenbeslechtingsmechanisme in het vrijhandelsverdrag met Canada (CETA).

Download "Beantwoording Kamervragen over geschillenbeslechting in CETA"

PDF document | 3 pagina's | 74 kB

Zie het origineel.

Kamerstuk: Kamervragen | 07-10-2015

Zie ook

* Internationale verdragen

Verantwoordelijk

* Ministerie van Buitenlandse Zaken