Eerlijk werk wereldwijd

Eerlijk werk wereldwijd

door John Kerstens op 7 oktober 2015

Eerlijk werk wereldwijdEerlijk werk wereldwijd

Vandaag, 7 oktober, is het 'Decent Work Day'. De dag waarop wereldwijd wordt stilgestaan bij het belang van goed werk. Fatsoenlijk werk. Werk waarmee je de kost kunt verdienen en werk dat je niet je leven kost. Er wordt vandaag stilgestaan bij het gegeven dat goed werk niet vanzelfsprekend is. Niet in 2015. Niet aan de andere kant van de wereld, niet hier. De Partij van de Arbeid maakt zich daarom elke dag sterk voor gewoon goed werk.

Dit doen we in Nederland met de strijd voor gelijk loon voor gelijk werk en de strijd tegen de doorgeschoten flexibilisering op de arbeidsmarkt. Een arbeidsmarkt waarop, als we niets doen, steeds meer mensen de baantjes aan elkaar moeten rijgen om thuis de eindjes aan elkaar te kunnen knopen. Een arbeidsmarkt waarop werknemers te vaak worden gezien als onvermijdelijke kostenpost waarop je steeds meer bezuinigt en niet als het grootste kapitaal van een onderneming, waarin je juist investeert. Een arbeidsmarkt waarop steeds verdere flexibilisering volgens veel politieke partijen de oplossing is, maar volgens de PvdA juist het probleem. Een probleem dat we aanpakken, onder andere met de Wet Werk en Zekerheid en met de Wet Aanpak Schijnconstructies. We pakken dit probleem ook aan door de werkgeverslasten te verlagen zonder dat dat ten koste gaat van werknemers en met de aangekondigde verhoging van het minimum jeugdloon.

De strijd voor gewoon goed werk voeren we ook in Europa, door de schaduwzijdes van het bij Europa horende vrij verkeer van werknemers en diensten (die het draagvlak onder Europa aantasten) aan te pakken. Met onder meer de nieuwe Handhavingsrichtlijn, de op stapel staande verbetering van de Detacheringsrichtlijn en de oprichting van een Europees platform tegen zwart werk. Met een doel: zorgen dat gelijk werk gelijk wordt beloond en om te zorgen dat onderbetaling, oneerlijke concurrentie en verdringing worden tegengegaan.

En ja: de strijd voor gewoon goed werk voeren we ook wereldwijd. Vandaag presenteren collega Roelof van Laar en ik onze initiatiefnota 'Eerlijk werk wereldwijd' (pdf). Daarmee willen we bereiken dat het streven naar eerlijk werk de kern van onze internationale inspanningen wordt.

Je leeft niet om te werken, je werkt om (van) te leven. Daarvoor is een 'leefbaar loon' noodzakelijk. Een loon dat voldoende is voor een dak boven je hoofd en waarvan je eten kunt kopen, waarvan je naar de dokter kunt gaan en je kinderen naar school kunt sturen. Niet te veel gevraagd, zou je denken. Maar veel bedrijven denken daar anders over. En hoewel Nederlandse ondernemingen internationaal voorop lopen, is ook bij hen zo'n leefbaar loon helaas geen vanzelfsprekendheid. Zo worden veel producten die bij ons in de winkel liggen onder omstandigheden gemaakt waarvoor wij ons (zouden moeten) schamen. Omstandigheden die we in Nederland niet zouden accepteren. En terecht.

Nederland kan en moet meer doen om bedrijven en landen over te halen werk te maken van een leefbaar loon, van eerlijk werk, van gewoon goed werk. Handelsvoordelen, contracten en steun (bijvoorbeeld voor het organiseren van internationale sporttoernooien) moeten we meer afhankelijk maken van eerlijk werk. Geen handelsvoordelen dus voor landen die geen invulling willen geven aan fundamentele rechten en principes rondom werk. Geen opdrachten voor bedrijven die hun mensen uitbuiten. Geen wereldkampioenschap voetbal of Olympische Spelen als bij de bouw van stadions en accommodaties de arbeidsomstandigheden van bouwvakkers er niet toe doen. Meer subsidie voor vakbonden en organisaties die knokken voor gewoon goed werk.

De komende maanden trekken Roelof en ik het land in. Om te luisteren naar en te praten over hoe we eerlijk werk wereldwijd een stap dichterbij kunnen brengen. Wil je daarover een werkbezoek of avond organiseren, of wil je langskomen in Den Haag? Heb je een goed idee? Of een heleboel? Stuur ons een email en we hebben het erover!

John: j.kerstens@tweedekamer.nl

Roelof: r.vanlaar@tweedekamer.nl