Vasten rond chemotherapie vermindert schade aan bloedcellen

Vasten rond chemotherapie vermindert schade aan bloedcellen

7 oktober 2015 | PERSBERICHT

Borstkankerpatienten die rond hun chemokuur kortdurend vasten ondervinden minder schade aan hun bloedcellen dan patienten die van tevoren wel eten. Dat blijkt uit een pilot-studie, uitgevoerd door de onderzoekers dr. Judith Kroep (Medische Oncologie) en prof. dr. Hanno Pijl (Endocrinologie) van het LUMC. De resultaten zijn deze week gepubliceerd in het tijdschrift BMC Cancer.

Voor de studie zijn dertien patienten met borstkanker in een vroeg stadium (stadium 2 en 3) onderzocht - het grootste aantal tot dusver in dit type onderzoek. Zeven van de dertien patienten werd gevraagd 24 uur voor en 24 uur na elke chemokuur te vasten. Bij deze patienten bleek zeven dagen later het aantal rode bloedcellen en bloedplaatjes significant hoger te liggen, vergeleken met de niet-vastende deelnemers. Ook werd er minder schade aan het DNA van witte bloedcellen aangetroffen. Het vasten leverde geen evidente bijwerkingen op.

Eiwit- en caloriearm dieet

Het onderzoeksteam wil nu via een grote vervolgstudie, DIRECT geheten, bij 250 borstkanker patienten er achter komen of langer vasten- dat wil zeggen, vanaf drie dagen van tevoren en de dag van de chemotherapie - gedurende preoperatieve chemotherapie - een nog gunstiger effect heeft. Het is daarbij niet de bedoeling om de vier dagen geheel niet te eten, maar een eiwit- en caloriearm dieet te volgen. Bovendien willen de onderzoekers kijken of deze aanpak naast het beschermen van de gezonde cellen tijdens de chemotherapie ook de schadelijke tumorcellen beter bestrijdt.

Goede vooruitzichten

"Door deze pilot weten we dat vasten rond chemotherapie mogelijk en veilig is", vertelt onderzoeker drs. Stefanie de Groot (Medische Oncologie). "Verder heeft het ons veel nuttige informatie gegeven voor het vervolgonderzoek. Als dat positieve resultaten oplevert, kan het dieet snel geimplementeerd worden in het behandeltraject van borstkankerpatienten." De Groot raadt vooralsnog af te vasten rondom chemotherapie, totdat het uitgebreider is onderzocht. "Maar de vooruitzichten zijn goed."

Minder schade aan gezonde cellen

Al langer wordt vermoed dat vasten een gunstig effect heeft bij chemotherapie. In proefdieronderzoek is al eerder aangetoond dat een dieet minder schade oplevert aan gezonde cellen en zelfs de tumor aanpakt. De Groot: "We denken dat door het vasten gezonde cellen zichzelf beter beschermen door hun energie te stoppen in herstel en behoud. Tumorcellen, door hun mutaties volledig gericht op groei, kunnen dat niet en zijn daardoor extra kwetsbaar."

Het artikel The effects of short-term fasting on tolerance to (neo) adjuvant chemotherapy in HER2-negative breast cancer patients: a randomized pilot study is verschenen in BMC Cancer.

De vervolgstudie is opgezet door de Borstkanker Onderzoek Groep (BOOG) en wordt gesubsidieerd door Pink Ribbon en Amgen.