Reactie minister Van der Steur op uitspraak van het Hof van Justitie van de EU in de zaak Schrems

Nieuwsbericht | 07-10-2015 | 12:47

Nederland heeft kennisgenomen van de uitspraak van het Hof van Justitie van EU in de zaak Schrems/Safe Harbour.

In die uitspraak heeft het Hof de Safe Harbour beschikking van de Europese Commissie ongeldig verklaard. Op grond van die beschikking konden persoonsgegevens uit de EU worden doorgegeven naar bedrijven, gevestigd in de VS die hebben verklaard zich te houden aan een aantal beginselen van gegevensbeschermingsrecht.

Nederland maakt zich zorgen over de gevolgen van de ongeldigverklaring voor het bedrijfsleven. De Europese Commissie is nu de eerst in aanmerking komende instelling om een voorziening te treffen.

Volgens de Commissie is de uitspraak van het Hof een steun in de rug bij al enige tijd lopende herziening van de Safe Harbour beschikking. Ook kunnen naar het oordeel van de Commissie gegevens aan de VS worden doorgegeven op grond van andere grondslagen dan de Safe Harbour beschikking en kunnen transatlantische gegevensstromen in stand blijven. De Commissie zal de nationale toezichthouders informeren.

Minister Van der Steur zal op korte termijn een brief sturen naar beide Kamers met een eigen appreciatie van de gevolgen van de uitspraak.