Gilde Opleidingen blijft investeren in rekenonderwijs

Persbericht

Datum: 07-10-2015

Gilde Opleidingen blijft investeren in rekenonderwijs

“Dat rekentoets voor het mbo wordt uitgesteld, verandert niets aan onze koers”

Ook nu de invoering van de verplichte rekentoets voor het mbo enkele jaren wordt uitgesteld, blijft Gilde Opleidingen volop investeren in de rekenvaardigheid van haar studenten. “Hoewel ons rekenonderwijs nu al nagenoeg aan het gewenste niveau voldoet, doen we er wat inspanningen betreft zelfs nog een schepje bovenop. In de periode 2016- 2018 investeren we 2 miljoen euro in een verdere kwaliteitsverbetering van het taal- en rekenonderwijs”, zegt Ingeborg Janssen Reinen, lid van het College van Bestuur van Gilde Opleidingen.

Het mbo-opleidingscentrum voor Noord- en Midden-Limburg reageert daarmee op het besluit van onderwijsminister Jet Bussemaker om de invoering van de rekentoets voor het middelbaar beroepsonderwijs tot 2020 op te schorten. De minister en een meerderheid van de Tweede Kamer vinden dat het mbo nog niet klaar is om het vak rekenen in de zak- en slaagregeling op te nemen. Concreet betekent dit dat mbo-studenten tot 2020 wel een rekenexamen moeten maken, maar dat het resultaat nog niet meetelt voor het diploma. Het behaalde cijfer wordt wel op de resultatenlijst bij het diploma vermeld. Mbo’ers die willen doorstromen naar een ‘rekenzware’ hbo-opleiding moeten komend jaar minimaal een 5 scoren voor de rekentoets.

Voor Gilde Opleidingen is het uitstel van de minister geen reden om het gaspedaal los te laten. Het roc heeft de laatste jaren fors geïnvesteerd om het rekenniveau van haar mbo-studenten op het gewenste examenniveau te krijgen en gaat daar gewoon mee verder. Bestuurslid Ingeborg Janssen Reinen: “Toen we in 2010 hoorden dat de rekentoets een verplicht onderdeel van het examen zou worden, zijn we daar direct op ingesprongen. We hebben het rekenonderwijs in al onze opleidingen verankerd. Daarbij werken alle studenten van Gilde Opleidingen met dezelfde rekenmethode en hebben we didactisch vaardige rekendocenten aangesteld; mensen die de rekenstof zo helder en eenvoudig mogelijk kunnen uitleggen. Via interne trainingen zijn die vaardigheden vervolgens overgebracht op de overige collega’s.”

De vroegtijdige inspanningen van Gilde Opleidingen werpen nu duidelijk hun vruchten af. Vergeleken met het landelijk gemiddelde in het mbo is het slagingspercentage bij Gilde Opleidingen 10% hoger. Ter voorbereiding op de herkansing bood het opleidingscentrum studenten een extra traject aan om op het gewenste rekenniveau te komen. Ingeborg Janssen Reinen: “Los van de vraagtekens die ook wij plaatsen bij de rekentoets en de diplomamaatregel blijven we investeren in de rekenvaardigheid van onze studenten. We gaan door op de ingezette weg en trappen het gaspedaal zelfs nog wat verder in. Studenten die veel moeite hebben met rekenen, kunnen zich vanaf volgend jaar aanmelden voor extra ondersteuningslessen. Ons doel is dat elke gediplomeerde van Gilde Opleidingen met een voldoende voor rekenen onze school verlaat.”