Zilveren Knoop voor Eva Willemsen

Op 2 oktober reikte wethouder Jan Kottelenberg een Zilveren Knoop uit aan Eva Willemsen uit Lochem.

Eva is lid van de Clientenraad Het Plein. Als ervaringsdeskundige heeft ze zich jarenlang met grote gedrevenheid ingezet voor Lochemse clienten met een laag inkomen. Daarbij heeft ze de belangen van de clienten altijd boven haar eigen belang gesteld.