NZa keurt fusie goed

7 oktober 2015, 12:03 uur.

De NZa (Nederlandse Zorgautoriteit) heeft op 7 oktober 2015 toestemming gegeven voor een fusie tussen het St. Antonius Ziekenhuis Utrecht/Nieuwegein en het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis Woerden. De beide bestuurders zijn verheugd over het besluit: "Dit is goed nieuws. We kunnen door de fusie de kwaliteit, continuiteit en specialistische zorg voor patienten uit de regio verder verbeteren. Dat is van meet af aan de reden geweest waarom we willen samenwerken."

Zorg dichtbij als het kan en verder weg als het moet

Ankie van Rossum, Raad van Bestuur Zuwe Hofpoort Ziekenhuis: "Het uitgangspunt voor de inrichting van de nieuwe ziekenhuisorganisatie is de beste zorg op de juiste plek. Zorg dichtbij als het kan en verder weg als het moet. Door de samenwerking kunnen we 80% van de patienten dichtbij huis minder complexe zorg, zoals poliklinische zorg, diagnostiek en dagbehandelingen blijven bieden." De complexe zorg die nodig is voor een relatief kleine groep patienten wordt geconcentreerd in de regio. 20% van de patienten die een bezoek brengt aan het ziekenhuis maakt gebruik van deze zorg. Voor de patient betekent dit veilige complexe zorg met 24 uur per dag zeven dagen in de week alle benodigde specialisten binnen handbereik.

Doorontwikkeling hart- vaat-, long- en kankerzorg

Naast het zorgen voor de toegankelijke basiszorg en complexe zorg in de regio verwachten de ziekenhuizen zich nog verder door te kunnen ontwikkelen in de hart-, vaat-, long- en kankerzorg. Douwe Biesma, Raad van Bestuur St. Antonius Ziekenhuis: "Doordat wij door de fusie meer patienten gaan behandelen kunnen wij als ziekenhuis blijven ontwikkelen en verbeteren. Hierdoor kunnen wij bijvoorbeeld verder specialiseren en innoveren op het gebied van kankerzorg."

Tijdpad

Komende tijd volgt de uitwerking van de plannen voor de inrichting van de nieuwe ziekenhuisorganisatie. De ondersteunende en medische ondersteunende eenheden zullen in 2016 integreren. De zorgverdeling over de locaties volgt eind 2017, waardoor vanaf 2018 behandelingen waarbij patienten in het ziekenhuis moeten overnachten, plaatsvinden in Utrecht en/of Nieuwegein.

Na formeel akkoord van de Raden van Toezicht vindt binnenkort de bestuurlijke fusie tussen de beide ziekenhuizen plaats. De stichting Zuwe Hofpoort Ziekenhuis en de stichting St. Antonius Ziekenhuis worden dan door een Raad van Toezicht en een Raad van Bestuur bestuurd. Op dit moment worden nog enkele afrondende afspraken gemaakt met de banken en het Waarborgfonds voor de zorgsector. Daarna kan begin 2016 de juridische fusie volgen waarbij beide organisaties in elkaar opgaan.