GGD Twente onderzoekt gezondheid en leefstijl jongeren

Binnenkort start een groot landelijk onderzoek naar de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van middelbare scholieren. GGD Twente voert dit onderzoek uit onder de naam E-MOVO. Een groot aantal scholen voor Voortgezet Onderwijs in de 14 Twentse gemeenten doet mee. Doel van dit onderzoek is om inzicht te krijgen in de gezondheidssituatie van leerlingen. Met de resultaten van dit onderzoek wordt landelijk en lokaal beleid ontwikkeld om de gezondheid en leefstijl van leerlingen te bevorderen.

Hoe werkt E-MOVO?

Leerlingen van klas 2 en 4 van middelbare scholen vullen tijdens een lesuur op school een digitale vragenlijst in. Deze vragenlijst gaat over verschillende onderwerpen, zoals gezondheid, schoolbeleving, pesten, roken, alcohol, voeding en vrije tijd. Naar verwachting zullen ongeveer 9.000 leerlingen in Twente de vragenlijst invullen. De deelname is anoniem en vrijwillig.

E-MOVO wordt vanaf 2003 eens in de vier jaar uitgevoerd. Hierdoor ontstaat een beeld van de situatie in 2015 en kunnen inmiddels ook langjarige trends gesignaleerd worden. Scholen bepalen zelf tussen nu en half december wanneer zij hun leerlingen het onderzoek laten doen.

Persoonlijk advies voor alle deelnemers

Na het invullen van de vragenlijst ontvangt iedere leerling digitaal een persoonlijk gezondheidsadvies. Het advies bevat informatie en tips voor leefstijl op het gebied van bewegen, roken, voeding, alcohol, drugs en veilig vrijen. Ook krijgen de leerlingen advies over wat zij kunnen doen als zij gepest worden of niet lekker in hun vel zitten. In ieder advies staan links naar leuke en betrouwbare sites voor jongeren, met meer informatie over het onderwerp.

Voorbeeld

Als een leerling bijvoorbeeld heeft ingevuld dat hij geen alcohol drinkt, krijgt hij of zij eerst een compliment. Daarna wordt uitgelegd dat alcohol slecht is voor de ontwikkeling van het lichaam en de hersenen. De leerling krijgt het advies om het drinken van alcohol in ieder geval uit te stellen tot hij of zij 18 jaar is en om daarna niet meer te drinken dan af en toe een glas. Voor meer informatie kan de leerling terecht op www.watdrinkjij.nl.

Resultaten vormen basis voor beleid

Medio 2016 komen de resultaten van E-MOVO beschikbaar. Iedere school ontvangt een vertrouwelijk rapport waarin de resultaten van de eigen leerlingen, geanonimiseerd, zijn beschreven. De resultaten worden ook geordend per gemeente. Op grond van de onderzoeksresultaten kunnen scholen en gemeenten beleid ontwikkelen om de gezondheid en het welzijn van jongeren te bevorderen. Leerlingen met een goede gezondheid en gezonde leefstijl presteren immers beter op school!