Jong geleerd is oud gedaan Leer kinderen nu over veilig en gezond werken

28 september 2015

Leiden - We kunnen kinderen niet vroeg genoeg onderwijzen over veiligheid en gezondheid op het werk. Het lijkt een ver-van-hun-bed-show, maar als we nu bij onze kinderen een basis leggen voor veilige en gezonde routines, hebben ze hier in hun volwassen leven alleen maar profijt van. Het Napo-lespakket helpt hierbij. Dit gratis lespakket geeft met behulp van tekenfilmheld Napo op een laagdrempelige, speelse en creatieve manier voorlichting over veiligheid en gezondheid op het werk. Het lespakket is bedoeld voor kinderen tussen de 7 en 11 jaar. Docenten kunnen het lesmateriaal online downloaden.

Aandacht voor veilig en gezond werken is geen overbodige luxe blijkt uit cijfers. In 2013 liepen 458.000 werknemers lichamelijk letsel of geestelijke schade op door een ongeval tijdens het werk. Dat komt overeen met 1 op de 15 werknemers in Nederland (bron: CBS). In 2013 gaven 152.700 werknemers aan dat een bedrijfsarts bij hen een beroepsziekte had geconstateerd (TNO, Arbobalans 2014).

Napo

Napo is de held van een reeks tekenfilms. Hij staat symbool voor een 'neutrale' werknemer in wat voor industrie of werksector ook. Napo let niet altijd even goed op als hij aan het werk is. Op deze manier stelt hij gevaarlijke situaties op de werkvloer aan de orde. We zien Napo bijvoorbeeld aan het werk met chemische stoffen, rijdend op een vorkheftruck of op een bouwplaats.

Lespakketten

De lespakketten zijn gratis te downloaden. De lessen zijn zo ontworpen dat ze aansluiten op en kunnen bijdragen aan de bestaande schoolvakken. De lessen duren ongeveer 40 minuten. Naast de lessen biedt het pakket ook ideeen voor activiteiten, evenals de benodigde materialen. Het lesmateriaal is ontwikkeld door het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) en het Nederlandse Focal Point van het Agentschap.