Samen met ondernemers op zoek naar betere fietsparkeerplekken

PERSBERICHT

Samen met ondernemers op zoek naar betere fietsparkeerplekken

Deze week wordt het meerjaren programma fiets besproken in de commissie Leefomgeving. Fietsgebruik draagt bij aan een leefbare, bereikbare en gezonde stad. In dit fietsprogramma wordt ingezet op een groei van het fietsgebruik in de periode 2010-2020 met 30%. Deze ambitie wordt echter nog lang niet gehaald. De Haagse Stadspartij denkt dat we meer mensen op de fiets krijgen als we veel beter gaan luisteren naar de wensen van de fietsers. Op dit moment is het beleid nog te veel gericht op het heropvoeden en bijsturen van de fietsers. Ook gaat veel geld naar het creëren van dure fietsparkeerplekken en gratis Biesieklettes aan de rand van het winkelcentrum zonder dat de fietsers gevraagd is of ze deze faciliteiten willen gebruiken. Om fietsers daadwerkelijk hun fiets daar te laten stallen zijn dagelijks fietscoaches aan het werk. Het heropvoeden en de gekozen parkeeroplossingen kosten op jaarbasis bijna evenveel geld als we voor het hele Haagse fietsbeleid gereserveerd hebben. "Kort parkeren voor fietsers moet bij voorkeur gelijkvloers en zo dicht mogelijk bij de winkels," weet Gerwin van Vulpen, raadslid voor de Haagse Stadspartij. "Want waarom zou je met de fiets naar de stad komen als het even ver lopen is vanaf je fietsparkeerplek naar de winkel als vanaf de parkeergarage?" vraagt van Vulpen zich af ."Er is met name in de Grote Marktstraat een grote behoefte aan kort parkeerplekken voor fietsers die daar even snel wat willen kopen, daarom vragen wij de wethouder samen met de ondernemers actief op zoek te gaan naar de mogelijkheden voor kort parkeren. De oude onderdoorgang naast de laad- en losruimte van de V&D zou daar bijvoorbeeld heel geschikt voor zijn!"