Werkbezoek aan Roermondse wijk Donderberg

Gedeputeerde Eric Geurts (Mobiliteit, Stedelijke Ontwikkeling en Toerisme) bracht donderdag

1 oktober een werkbezoek aan de Roermondse wijk Donderberg. Deze wijk is een van de tien wijken binnen de provincie die extra provinciale aandacht en middelen krijgen. De wijkontwikkelingspartners (Provincie Limburg, gemeente Roermond, Wonen Zuid en Wonen Limburg) lieten samen met een aantal actieve bewoners zien welke verbeteringen afgelopen tijd geboekt zijn.

Rondgang door de wijk

Tijdens de rondgang door de wijk kwamen fysieke projecten aan bod, zoals de herinrichting van het centrumgebied, het eind van dit jaar te realiseren Cruyff Court, en de grootschalige renovatie van woningen in de buurt Sterrenberg. Ook projecten die zich richten op economische verbetering van de wijkbewoners kregen aandacht. Een voorbeeld is het onlangs geopende Bruishuis waar ondernemers laagdrempelig hun eigen bedrijf kunnen (door)starten. Daarnaast vertelde een wijkbewoonster over de WoonZorg Brigade. De Woonzorg Brigade is de verzamelnaam van diverse vormen van onderlinge hulp varierend van burenhulp, inzet van arbeidsmatige dagbesteding tot georganiseerde hulp door geschoolde vrijwilligers. Tot slot maakte de gedeputeerde kennis met projecten en instanties die bijdragen aan ontmoeting en samenwerking tussen de bijna 90 nationaliteiten die de wijk kent, zoals Moedercentrum Maximina en de vereniging Dernek.

Zichtbare resultaten

De gedeputeerde was verheugd over de voortgang die er in de uitvoering van het wijkontwikkelingsplan zit , ondanks tegenslagen die er afgelopen jaren mede als gevolg van de financiele crisis geweest zijn. Er zijn zichtbare resultaten en naar verwachting volgen er komend half jaar nog meer. De gedeputeerde was met name verrast door de positieve en participerende bijdrage die hij bij de bewoners aantrof. Hij en zijn mede-wijkontwikkelingspartners maken zich er sterk voor deze bewonersinzet te behouden en nog verder te laten groeien. Het zijn immers de mensen die de stenen laten leven!