Lezing ‘Reizen over zee: van zeil naar stoom’

PERSBERICHT

Lezing ‘Reizen over zee: van zeil naar stoom’

Oktober is de Maand van de Geschiedenis en heeft dit jaar als thema ‘Tussen Droom & Daad’. De Bibliotheek Bunschoten en Museum Spakenburg organiseren op 7 oktober in dit kader een lezing met als titel ‘Reizen over zee: van zeil naar stoom’. De lezing wordt gehouden in de Bibliotheek Bunschoten door Anita van Dissel, universitair docent Maritieme Geschiedenis aan de Universiteit Leiden. Vanaf 19.30 uur staat de koffie en thee klaar en om 20.00 uur starten we. Van harte welkom! Toegang is gratis.

Ruim vier eeuwen geleden zwermden Nederlandse schepen en hun bemanningen uit over de wereldzeeën. Ze dreven handel, gingen de strijd aan met Europese concurrenten, onderwierpen goed- of kwaadschiks inheemse volken en stichtten nederzettingen en koloniën. De zee was de verbindingsweg voor het transport van goederen, mensen en ideeën.

Aan boord van de Nederlandse handelsschepen waren ook passagiers die om uiteenlopende redenen scheep gingen. Tot het midden van de negentiende eeuw ging het om een relatief kleine groep handelaren, bestuurders, soldaten, wetenschappers, missionarissen en avonturiers die overzee een bestaan wilde opbouwen. Na 1850 werd de traditionele zeilvaart verdrongen door de stoomvaart, die het mogelijk maakte om geregelde passagiers-, post- en vrachtdiensten met verre havens te onderhouden. Deze stoomvaart droeg bij aan het globaliseringsproces en stimuleerden internationale regelgeving op het gebied van veiligheid en constructie van schepen, en (medische) zorg voor passagiers. Aan boord leefden verschillende groepen personen naast elkaar: emigranten, soldaten, koelies, pelgrims, Indiëgangers en toeristen hadden hun eigen verblijven, regels en tradities.

In de lezing wordt ook aandacht besteed aan de maritieme aspecten van de Nederlandse migratie, dit in verband met de tentoonstelling ‘Tussen droom & daad’ over emigranten uit Bunschoten-Spakenburg. Op welke schepen verlieten de emigranten hun vaderland en welke gevaren en ongemakken wisten zij te trotseren?

Meer informatie?

Op www.museumspakenburg.nl vindt u meer informatie vinden over het museum.