College Maasgouw bereid om vluchtelingen crisisnoodopvang te bieden(..


RSS

De afgelopen periode is er in Europa een enorme stroom vluchtelingen op gang gekomen. Door de grote onrust en oorlogen in enkele landen in de wereld zijn er veel mensen in moeilijkheden. Zij moeten hun land ontvluchten op zoek naar veiligheid. De noodzaak voor de opvang van vluchtelingen is
groot en ook Maasgouw staat voor de vraag om vluchtelingenopvang mogelijk te maken. Hoewel de gemeente Maasgouw geen reguliere opvanglocatie kan aanbieden, heeft het college van burgemeester & wethouders wel besloten te willen meewerken aan het bieden van kortdurende oplossingen in de vorm van
crisisnoodopvang.

Het gaat dan om opvang voor maximaal 72 uur. We hebben contact gezocht met het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) om onze hulp aan te bieden. Over dit besluit heeft het college van b&w de gemeenteraad van Maasgouw via een Raadsinformatiebrief (pdf, 258 kb) geinformeerd.