Diakenwijding voor het bisdom Rotterdam: Boris Plavcic


Diakenwijding voor het bisdom Rotterdam: Boris Plavcic 7-10-2015

[IMG]

Wijdingsplechtigheid op zondag 8 november om 15.00 uur in de HH Laurentius en Elisabeth Kathedraal

Op zondag 8 november 2015 zal Mgr. Van den Hende door handoplegging en gebed Boris Plavcic tot diaken wijden. De wijding vindt plaats tijdens een plechtige eucharistieviering in de HH Laurentius en Elisabeth Kathedraal, die begint om 15.00 uur.

De uitnodiging voor deze diocesane plechtigheid wordt vanwege Centrum Vronesteyn voor de Priester- en Diakenopleiding verzonden aan alle betrokkenen.

Mgr. Van den Hende zal Boris Plavcic tot diaken wijden voor het bisdom Rotterdam. De diakenwijding van Boris Plavcic is een stap op de weg naar de priesterwijding, die later zal volgen. "Het blijft een genade Gods om nieuwe priesters en diakens te mogen verkrijgen voor de Kerk van Rotterdam,"
aldus de bisschop.

Rector Broeders van Vronesteyn vraagt om gebed voor de wijdeling in deze tijd van voorbereiding.

Priesters zijn uitgenodigd te concelebreren. Diakens zijn uitgenodigd deel te nemen aan de vredewens. Zij worden verzocht een eigen albe mee te nemen en zich voor de viering in de gang bij de dagkapel te melden.

Voorafgaand aan de viering is het tussen 14.15-14.45 uur mogelijk om het sacrament van Boete en Verzoening te ontvangen (Mariakapel links achterin de kerk).

Laurentiusjaar
De wijdingsplechtigheid vindt plaats binnen het Laurentiusjaar dat het bisdom Rotterdam viert. De heilige diaken Laurentius (3e eeuw) is patroon van het bisdom en mag als diaken een voorbeeld zijn voor elke diaken en priester en alle gelovigen. In zijn leven komen geloof en liefde zichtbaar
bij elkaar.

De band van de heilige Laurentius en het bisdom Rotterdam betekent:

* vanuit het geloof de nood willen zien van anderen
* concrete dienst aan de naaste door inzameling en verdeling van voedsel, geld en goederen
* weten dat echte rijkdom niet samenhangt met je bezit, maar dat echte rijkdom is: de menselijke waardigheid in het licht van onze band met God

Mgr. Van den Hende: "Ik hoop dat de bijzondere aandacht voor de heilige diaken Laurentius velen in het bisdom zal inspireren, om in geloof en liefde op weg te blijven gaan als pelgrims van de Heer, en te bouwen aan de Kerk, in antwoord op de uitdagingen en vragen die de huidige tijd ons
stelt."