Meer water en minder zoete dranken


Publicatiedatum:
woensdag 07-10-2015
De professionals laten weten dat er een kentering gaande is in de JOGG-wijken ten aanzien van gezonde leefstijl. Naar aanleiding van de DrinkWater-aanpak van JOGG - die een van de speerpunten was in de jaren 2014 en 2015 - zien zij bijvoorbeeld dat er meer water wordt gedronken door kinderen
en dat het ook gewoner geworden is om water te drinken. De resultaten van het leefstijlonderzoek naar het drinkgedrag van kinderen in de JOGG-wijken laten dit ook zien. Hieruit blijkt dat zowel ouders van kinderen in de onderbouw als kinderen in de bovenbouw van de basisschool een afname van
het drinken van zoete dranken en een toename van het drinken van niet-zoete dranken (water en thee zonder suiker) rapporteren. Voor de onderbouw was het drinken van niet-zoete dranken gestegen van gemiddeld 15 glazen in de week (2014) naar 18,3 glazen (2015). Het drinken van zoete dranken was
volgens de ouders gedaald van gemiddeld 18,2 glazen per week (2014) naar 14,8 (2015).

Druppie

Voor de bovenbouw kon geen berekening worden gemaakt van het aantal glazen in de week. Wel is bij deze kinderen gevraagd welke dranken zij dronken op de verschillende momenten van de dag. Net als in de onderbouw kon hierbij een onderscheid worden gemaakt in zoete en niet-zoete dranken.
Kinderen in de bovenbouw rapporteerden minder vaak het drinken van zoete dranken en vaker het drinken van water of thee zonder suiker. Op verschillende momenten op de dag is het drinken van niet-gezoete dranken gestegen; bijvoorbeeld tijdens het speelkwartier (van 20% naar 49%), na school/voor
het avondeten (van 38% naar 54%) en 's avonds na het eten (van 52% naar 65%). Tegelijkertijd is het drinken van gezoete dranken afgenomen; bijvoorbeeld tijdens de lunch op school (van 46% naar 24%) of lunch elders (van 74% naar 55%).

Positief effect Overbos en Zwanenburg
Dit wijst op een positief effect van de JOGG-aanpak in Overbos en Zwanenburg. Hierbij is rekening gehouden met een aantal beperkingen van het onderzoek (o.a. sociaal-wenselijke antwoorden en autonome trend). Er blijken geen aanwijzingen te zijn voor uitgesproken sociaal-wenselijke antwoorden
en de onderzoeksresultaten zijn in overeenstemming met de waarneming van professionals in de JOGG-wijken. Verder ondersteunen vergelijkbare JOGG-projecten elders in Nederland eveneens de waarschijnlijkheid van een reeel effect van de JOGG-aanpak in Haarlemmermeer op het drinkgedrag in Overbos
en Zwanenburg. We kunnen niet met honderd procent zekerheid zeggen dat er sprake is van een reeel effect van de JOGG-interventie, maar er zijn wel duidelijke aanwijzingen voor het effect. Hieruit kunnen we voorzichtig concluderen dat de JOGG-aanpak werkt.

We zijn er nog niet, maar we zien wel verandering
Er is de afgelopen jaren door een groot aantal partijen hard gewerkt en er zijn veel kleine en grote resultaten bereikt. Veel van de resultaten zijn niet van de ene op de andere dag behaald, maar hebben een lang voortraject doorlopen. We zien dat de JOGG-aanpak in Haarlemmermeer een beweging
op gang brengt. We zijn er nog niet, maar we zien wel een verandering in kennis, bewustwording en attitude bij professionals van diverse organisaties en instellingen. Steeds meer organisaties en professionals zien in dat zij een rol hebben en gaan zich mede-eigenaar voelen van het gezond laten
opgroeien van de jeugd. Zij nemen contact op met JOGG-Haarlemmermeer met ideeen of om te vragen of en hoe ze mee kunnen doen. Allerlei organisaties sluiten zich aan: kinderopvang, scholen, sportverenigingen, zorg-, welzijns- en sportinstellingen, etc.

De aanpak heeft in drie jaar tijd geleid tot duurzame samenwerkingsverbanden tussen verschillende partijen (ook tussen partijen die normaliter niet zo snel de samenwerking met elkaar zouden opzoeken), bewustwording bij professionals, veel activiteiten en initiatieven en een verbetering van
preventie en zorg.