Uitkomst mystery shop onderzoek Fryslan en Harlingen: vraag altijd ID


De beste methode om te voorkomen dat je toch alcohol verkoopt aan een minderjarige is het altijd controleren van het ID-bewijs. Dit blijkt uit onderzoek van het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid in opdracht van de Friese gemeenten bij supermarkten, slijterijen, horecagelegenheden,
cafetaria's, jongerencentra, sportkantines en evenementen.

Het gebruik van een hulpmiddel, een simpel briefje met de minimale geboortedatum die iemand moet hebben om alcohol te kunnen kopen of een systeem als ID-swiper, draagt ook bij. Alleen vragen naar de leeftijd of het inschatten van de leeftijd is bijna nooit effectief. Opvallend is dat het eerst
vragen naar de leeftijd en dan naar het ID-bewijs minder effectief is dan het uitsluitend vragen naar ID-bewijs.

Friese cijfers gunstig ten opzichte van landelijk beeld

Bij supermarkten werd in 59% van de gevallen verkoop geweigerd (landelijk 53%), in sportkantines 20% (landelijk 9%), in horecagelegenheden in 32% (landelijk 16%), bij slijterijen in 46% (landelijk 33%) en in cafetaria's in 23% (landelijk 10%). Jongerencentra in Fryslan kennen een
nalevingspercentage van 37%. De naleving bij Friese evenementen is relatief laag: 14%. Harlingen scoort met 41% iets beter dan het gemiddelde (37%) in Friesland.

Mystery shop onderzoek in Fryslan

Voor het onderzoek deden 32 Friese jongeren van zeventien jaar als `mystery shopper' een poging om alcoholhoudende drank te kopen. Het onderzoek focuste op de zogeheten `hotspots', verkooppunten waar veel jongeren komen. Met de resultaten kunnen de gemeenten hun alcoholmatigingsbeleid
vormgeven, waaronder het toezicht op de Drank- en Horecawet.

Platform Nuchtere Fries

Het Platform Nuchtere Fries cooerdineert het onderzoek. Het platform is een samenwerking tussen alle Friese gemeenten, GGD Fryslan, Verslavingszorg Noord Nederland, Politie Fryslan, Koninklijke Horeca Nederland en Provincie Fryslan om het alcohol- en drugsgebruik onder jongeren tegen te gaan
en verantwoord alcoholgebruik onder jongeren boven de achttien te bevorderen.

Download het rapport

* Rapport Nalevingsonderzoek Fryslan 2015.pdfpdf(2,91 MB)