Vluchtelingen vertrekken donderdag - Gemeente Zutphen


Andringa, Astrid

De groep vluchtelingen die vanaf maandag in de Hanzehal zijn opgevangen, vertrekken donderdagmiddag 8 oktober weer. Ze worden naar een andere opvanglocatie gebracht.

Uiterlijk morgenochtend wordt bekend waar de vluchtelingen naar toe gaan.

Geen verlenging

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft ons gevraagd de 72 uur noodopvang te verlengen, omdat er nog geen ruimte was in de aanmeldcentra. In overleg met Perspectief Zutphen en Vluchtelingenwerk is besloten de huidige crisisopvang niet te verlengen. Voor alle betrokkenen was dit een
zwaar besluit.

Reden voor dit besluit is dat wij hebben toegezegd dat de crisisopvang maximaal 72 uur zou duren, de crisisinzet zijn weerslag heeft op de reguliere hulpverlening en er dit weekend een groot toernooi is gepland in de Hanzehal.

Vervolgopvang nog onbekend

Het COA zorgt voor het vervoer van de vluchtelingen naar opvanglocaties. Uiterlijk donderdagochtend 8 oktober maakt COA bekend wat de nieuwe opvanglocatie wordt voor deze vluchtelingen. Het is ook nog niet bekend of het om langdurig of weer tijdelijke opvang gaat. De vluchtelingen zijn
woensdagmiddag geinformeerd over hun vertrek uit Zutphen.

Tweede 72 uur ingetrokken

Vrijdag 2 oktober hebben wij het COA een aanbod gedaan voor twee keer 72 uur crisisopvang. Nu een keer van het aanbod gebruik is gemaakt, hebben wij besloten het aanbod voor de tweede 72 uursopvang in te trekken. Op deze korte termijn vraagt het een te grote belasting van alle betrokken
partijen.