Utrechtse bedrijven hebben LEF


07-10-2015

Bedrijven die een bijdrage krijgen uit het Lokaal Economisch Fonds (LEF) dragen mede bij aan groei van de Utrechtse werkgelegenheid. Het eerste half jaar na de start zijn voor de realisatie van 349 banen, 64 stageplaatsen en 35 leerwerkbanen bijdragen uit het LEF toegekend. Deze banen worden
tussen nu en vier jaar gerealiseerd. In het voorjaar stelde het college het LEF in. Bedrijven met een plan dat leidt tot meer banen, leerwerkplekken of stageplaatsen in Utrecht kunnen er een beroep op doen. Nauwelijks zes maanden na de start is al 75% van het jaarbudget toegekend. Het
aangevraagde subsidiebedrag bedraagt tot nu toe EUR1.461.256,-.

Wethouder Jeroen Kreijkamp, Economische Zaken: "De afgelopen periode maakte een aantal bedrijven realistische plannen om de komende jaren nieuwe banen in Utrecht te creeren. Het is goed dat het LEF aan deze prestatie een bijdrage kan leveren. Dit is een stimulans voor de Utrechtse economie."

LEF is een prestatiesubsidie. De subsidie is gekoppeld aan het creeren van nieuwe banen, stages en leerwerkplekken. Daarnaast is het essentieel dat de bijdrage van LEF het laatste stukje noodzakelijke financiering vormt. Al meer dan 70 Utrechtse bedrijven toonden interesse voor de regeling en
er komen veel aanvragen binnen. De hoogste toegekende bedragen gaan naar twee aanvragers, Utrecht Inc. en Stichting Dutch Game Garden. Zij krijgen respectievelijk EUR 600.000,- en EUR 746.100,- . Via deze instellingen wordt een aantal nieuwe bedrijven gesteund in de start-up fase. Er is ook
een grote aanvraag ingediend door de vakschool zorgwacht. Deze banen zijn bedoeld voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.

Vandaag ontvingen de eerste Utrechtse ondernemingen die een bijdrage krijgen uit LEF, persoonlijk felicitaties van wethouder Economische Zaken, Jeroen Kreijkamp.