Goed idee? Kom naar de motiemarkt


07 oktober 2015
Maandagavond 26 oktober organiseert de gemeenteraad voor de zesde keer een Motiemarkt in de Burgerzaal van het stadhuis.
undefined Daar kan iedereen proberen raadsleden ervan te overtuigen hun idee te adopteren en te vertalen in een motie die op 9 november tijdens de raadsbehandeling van de begroting wordt ingediend.

In de Zomernota zijn de belangrijkste financiele beslissingen al genomen en die zijn nu uitgewerkt in concrete plannen voor 2016. De raad beslist hierover in haar vergadering van 9 november.
De raad kan veranderingen aanbrengen in de begroting door het indienen van moties en amendementen. Een motie is een geheel nieuw voorstel, een amendement is een aanpassing van een voorstel. Normaal gesproken komen die moties en amendementen uit de kokers van de politieke partijen. De
gemeenteraad biedt u de mogelijkheid om zelf uw idee voor een motie te presenteren en daar steun van de raadsfracties voor te krijgen.

Hoe werkt het?

De opzet van de Motiemarkt is eenvoudig: een inwoner of organisatie die zich aanmeldt krijgt een plekje achter een tafel op de markt met daarop naam en onderwerp. Raadsleden "shoppen" vrijblijvend op de markt en luisteren naar de voorstellen en ideeen. Is er een "match", dan wordt een
marktformulier getekend en ingeleverd bij de marktmeester. Met dat formulier geven initiatiefnemer en raadslid aan gezamenlijk een motie op te willen stellen en en die in te dienen voor de raadsvergadering op 9 november. Het is en blijft een markt, dus niemand is verplicht een match aan te
gaan. Maar u hebt ook de kans om de steun van meerdere fracties te krijgen, wat de kans op succes alleen maar vergroot. Let op: dat een motie wordt ingediend, betekent nog niet dat succes gegarandeerd is! Uiteindelijk is het de gemeenteraad die beslist bij meerderheid van stemmen.

Aanmelden

U kunt zich tot vrijdag 23 oktober 12.00 uur aanmelden via raadsgriffie@enschede.nl (o.v.v. `motiemarkt') of op tel.nr. 053-481 8196. Uw naam, het onderwerp en uw bereikbaarheidsgegevens worden genoteerd en u krijgt een plekje toegewezen. Tevens ontvangt u een informatiepakketje over de
Motiemarkt. Vrijdagmiddag 23 oktober rond 16 uur wordt op www.raad053.nl een totaaloverzicht gepubliceerd.