Dertien vrijwilligers van De Zonnebloem ontvangen onderscheiding


07 oktober 2015

Dertien vrijwilligers van De Zonnebloem ontvangen een onderscheiding van wethouder Lenie Scholten.

Mevrouw Lenie Scholten, wethouder zorg en WIJeindhoven, reikte op woensdag 7 oktober 2015 aan 13 personen gemeentelijke vrijwilligersonderscheidingen uit.

Verdiensten

Alle personen zetten zich als vrijwilliger in voor De Zonnebloem afdeling Woensel-Zuid.
Allen ontvingen voor hun werk eerder het insigne van de Nationale Vereniging De Zonnebloem.
Onderstaande personen doen bezoekwerk: ze gaan regelmatig op bezoek bij de deelnemers. Ze zijn ook op allerlei manieren betrokken bij activiteiten die georganiseerd worden voor de deelnemers. Ofwel op de dag zelf, ofwel met de voorbereiding ervan. Denk hierbij aan spelmiddagen, modeshows die
vrijwilligers zelf lopen, een concert van Andre Rieu naspelen, Zonnebloemdag-festiviteiten, het jaarlijkse uitje met de bus, vieren van Pasen/Kerst enz. Een aantal vrijwilligers heeft in besturen van afdelingen gezeten tot deze afdelingen samengevoegd werden tot een stadsdeel.

De heer J.C. Snijders (Jan, oorkonde)

Jan zette zich in de jaren 1986 tot 2001 in voor de Katholieke Bond voor Ouderen. Vanaf 2001 tot heden werkt hij voor De Zonnebloem: bezoekwerk (bezoekgroep Oude Toren, Petrus) en hulp bij diverse activiteiten. De heer Snijders heeft eerder de gemeentelijke vrijwilligerspenning ontvangen voor
zijn inzet.

Mevrouw G.J.A. Bressers-Geurds (Gerrie, penning en oorkonde)

Is vanaf 1980 tot heden vrijwilligster bij wijkvereniging Stichting Mensfort en zet zich vanaf 1975 tot heden in voor De Zonnebloem: bezoekwerk (bezoekgroep Ars, Mensfort) en hulp bij diverse activiteiten.

Mevrouw A.M.M. Camp (Jet, penning en oorkonde)

Jet zet zich vanaf 1991 tot heden in voor De Zonnebloem: bezoekwerk (bezoekgroep Ars, Mensfort) en hulp bij diverse activiteiten. Sinds 1978 tot op de dag van vandaag doet ze ook vrijwilligerswerk voor de parochie Lucas en Van Ars.

Mevrouw P.L.G.M. van Dierendonck-Mennen (Nelly, penning)

Nelly zet zich vanaf 2002 tot heden in voor De Zonnebloem: bezoekwerk (bezoekgroep Ars, Mensfort) en hulp bij diverse activiteiten

Mevrouw W.M. van Eijk-Ziegler (Willy, penning)

Willy is vanaf 2000 tot heden vrijwilliger voor De Zonnebloem: bezoekwerk (bezoekgroep Ars, Mensfort) en hulp bij diverse activiteiten.
Mevrouw H. ter Hark-Kebede (Hirut, penning)

Vanaf 2002 tot heden werkt Hirut voor De Zonnebloem: bezoekwerk (bezoekgroep Oude Toren, Petrus) en hulp bij diverse activiteiten.

Mevrouw M. Hooijer-de Veth (Marlies, penning)

Vanaf 2002 tot heden werkt Marlies voor De Zonnebloem: bezoekwerk (bezoekgroep Oude Toren, Petrus) en hulp bij diverse activiteiten. Vanaf 2010 tot heden is ze nog op twee andere terreinen actief: via de Katholieke Bond voor Ouderen en Maxima Medisch Centrum (patientenvervoer).

Mevrouw T. Kamminga-van Parreeren (Tilly, oorkonde)

Vanaf 1991 tot heden werkt Tilly voor De Zonnebloem: bezoekwerk (bezoekgroep Oude Toren, Petrus) en hulp bij diverse activiteiten. In de periode 1969-2013 was ze vrijwilligster voor het Koningin Wilhelmina Fonds en rond ca. 1990 tot circa 2008 was ze "beddenrijder" in het Diaconessenhuis.
Mevrouw Kamminga ontving eerder de gemeentelijke vrijwilligerspenning voor haar inzet.
Mevrouw P.Th. van Kasteren-Musters (Els, penning)

Els zich vanaf 2002 tot heden in voor De Zonnebloem: bezoekwerk (bezoekgroep Ars, Mensfort) en hulp bij diverse activiteiten. Sinds 1980 tot heden zet Els zich ook in voor Jong Nederland.

Mevrouw M.L.H.A.J. van Rooij-van Weert (Marianne, oorkonde)

Vanaf 1984 tot heden is Marianne vrijwiliger bij De Zonnebloem: bezoekwerk (bezoekgroep Ars, Mensfort) en hulp bij diverse activiteiten. In de periode 19810-2002 deed Marianne veel vrijwilligerswerk voor de Pastoor van Arskerk. Mevrouw Van Rooij ontving eerder de gemeentelijke
vrijwilligerspenning voor haar inzet.

Mevrouw F.W.J. van de Ven (Francien, penning)

Francien zet zich vanaf 2003 tot heden in voor De Zonnebloem: bezoekwerk (bezoekgroep Ars, Mensfort) en hulp bij diverse activiteiten.
Mevrouw W.H.G. Vos (Mieke, penning)

Vanaf 2001 tot heden zet Mieke zich in voor De Zonnebloem: bezoekwerk (bezoekgroep Ars, Mensfort) en hulp bij diverse activiteiten.

Mevrouw F.M. Vugts-Hikspoors (Francien, penning en oorkonde)

Vanaf 1979 tot heden werkt Francien voor De Zonnebloem: bezoekwerk (bezoekgroep Oude Toren, Petrus) en hulp bij diverse activiteiten. Sinds 1980 tot de dag van vandaag zet Francien zich in voor de parochie Sint Petrus (als lector).