Gemeente Oisterwijk: Preventieve maatregelen voor aanpak incidenten ..


07 oktober 2015

Naar aanleiding van enkele incidenten tussen lokale jongeren en jongeren van het asielzoekerscentrum in Oisterwijk heeft burgemeester Hans Janssen in overleg met politie en Openbaar Ministerie besloten maatregelen te treffen in het kader van de openbare orde en veiligheid. Eerder deze week
werd het toezicht door politie en gemeente in Oisterwijk al verscherpt naar aanleiding van fricties tussen de groepen jongeren. Daardoor kon de politie bij een incident dinsdagavond 6 oktober snel ingrijpen en werd escalatie voorkomen.

Noodverordening

Burgemeester Hans Janssen heeft nu een noodverordening vastgesteld waarmee de politie meer mogelijkheden krijgt voor onderzoek en controle in het kader van de openbare orde en veiligheid. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd deze noodverordening zo snel mogelijk te bekrachtigen. Hans Janssen:
"Het is zaak om snel in beeld te krijgen wat hier speelt. Met de noodverordening maken we preventief fouilleren mogelijk in een bepaald gebied. We moeten verdere incidenten voorkomen."

Onderzoek politie

Voor het onderzoek is de politie vooral op zoek naar de identiteit van de lokale jongeren. Zij wil weten om wie het precies gaat en met welke reden de confrontaties worden gezocht. De gegevens van de jongeren van het AZC zijn bij de politie bekend.


Noodverordening (PDF, 240 kb)