Verf en Drukinktindustrie: Tweede onderhandelingsronde, nog geen res..


Verf en Drukinktindustrie: Tweede onderhandelingsronde, nog geen resultaat.

Geplaatst op 07 oktober 2015

Op 3 september en op 6 oktober zijn de vakbonden en werkgeversorganisatie samengekomen om te onderhandelen over een nieuwe cao. Nadat we de eerste bijeenkomst onze voorstellen hebben toegelicht hebben we tijdens de tweede ronde gesproken over de inhoud van de voorstellen.
Tijdens deze bijeenkomsten is duidelijk geworden waar de overeenkomsten zitten maar vooral ook waar de vele verschillen zitten.

Wij zijn het met de werkgevers eens over:

* WW-reparatie;
* Participatiewet;
* Enkele tekstuele wijzigingen in de cao.Wij zijn het met de werkgevers oneens over:

* Opleiding en ontwikkeling. Wij vinden dat werknemers een eigen opleidings- en ontwikkelingsbudget zouden moeten krijgen waarover ze zelf zeggenschap hebben. Hiermee kunnen werknemers zelf de regie over hun loopbaan houden. De werkgevers willen hier niet in mee. Zij willen alleen geld
steken in opleidingen waar ze zelf ook wat aan hebben.
* Modernisering cao. Werkgevers willen de cao graag geheel vernieuwen, hiermee wordt voornamelijk flexibiliseren bedoeld. Bijvoorbeeld langere werktijden en flexibeler belonen. Werkgevers willen een werkgroep opzetten om met diverse thema's aan de slag te gaan. Wij vinden deze voorstellen
niet concreet genoeg. Wij willen wel meedenken over modernisatie van de cao maar dan wel vanuit de positie van de werknemer, zodat die invulling kan geven aan zijn eigen werktijden en kan werken aan zijn persoonlijke ontwikkeling.
* En natuurlijk loon; we zitten op dit gebied nog ver uit elkaar.

Hoe nu verder?

Op 20 oktober komt de sectorcommissie pensioenen samen. Dan zullen wij met het pensioenfonds en de werkgevers praten over jullie pensioen. Aansluitend zullen de vakbonden en de werkgevers verder onderhandelen over de cao. Na de 20^e zullen we jullie weer op de hoogte brengen.


Vragen?

Mocht je vragen hebben over de onderhandelingen of je mening willen geven neem dan contact met me op. Je kunt contact opnemen per mail of bel (0345) 851010.

Informatie

Sectoren: Industrie en Handel
Branche: Chemie
Geplaatst in: Actueel Nieuws