Verlenging pgb in 2016


7 oktober 2015
Hulp aan huis

Het Rijk heeft gemeenten in augustus 2015 gevraagd om de herbeoordeling van overgangsclienten met een persoonsgebonden budget (pgb) voor 1 oktober 2015 te doen.

De gemeente Tilburg wil deze herbeoordelingen zorgvuldig doen, dit is voor deze datum niet haalbaar. Daarom worden alle pgb's van deze groep clienten verlengd tot 1 juli 2016.

Verlengen

Clienten die voor 1 januari 2015 een pgb-indicatie hadden, hielden het recht op hun pgb in 2015. Dit heet het overgangsrecht. Dit recht zou op 31 december 2015 stoppen voor alle clienten. Tilburg kiest er nu voor om de pgb-indicatie te verlengen tot 1 juli 2016 en een verlening tot 1 mei 2016
voor Beschermd Wonen. Gemeenten in Nederland zijn vanaf 1 januari van dit jaar verantwoordelijk voor een aantal zaken uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Het gaat om: begeleiding individueel, begeleiding groep (dagbesteding), kortdurend verblijf (logeeropvang), persoonlijke
verzorging (vooral jeugdigen) en Beschermd Wonen.

Grote groep

Herbeoordeling is voor de gemeente Tilburg niet mogelijk omdat de groep pgb-houders in Tilburg met het overgangsrecht te groot is. Het Rijk verzocht Nederlandse gemeenten om de beoordeling voor 1 oktober te doen omdat de Sociale Verzekeringsbank (SVB) tijd nodig heeft om alle gegevens voor 1
januari 2016 te verwerken.

Voor clienten met overgangsrecht pgb betekent dit:

* Clienten met een pgb die onder het overgangsrecht vallen en een indicatie hebben die doorloopt in 2016 (ongeacht welke datum) krijgen een automatische verlenging van hun pgb tot 1 juli 2016. Voor Beschermd Wonen (ZZP GGZ C) geldt een verlenging tot 1 mei 2016
* Deze verlenging is gebaseerd op het pgb-bedrag van 2015
* Clienten krijgen hierover begin oktober een brief
* Clienten krijgen eind 2015 een oproep voor een herindicatie. Hiervoor wordt een afspraak ingepland met een van de medewerkers van de Toegang, deze afspraak vindt plaats eind 2015/begin 2016 zodat er voldoende tijd is voor een zorgvuldige herbeoordeling
* Een eventuele nieuwe indicatie gaat vervolgens per 1 juli 2016 in. Voor Beschermd Wonen is dit 1 mei 2016
* Als er geen nieuwe indicatie wordt afgegeven stopt het pgb per 1 juli 2016, of voor Beschermd Wonen per 1 mei 2016

Meer informatie op de pagina verlenging pgb op deze website.