Pas op: modder op de weg!


Het is volop oogsttijd. Na de aardappels gaan straks ook de bieten en mais uit de grond en op transport. Dat betekent dat u rekening moet houden met modder op de weg en dus met gladheid. Vooral nu de dagen korter worden en het weer natter wordt, kan modder zorgen voor gevaarlijke situaties.

Modderborden

Als iemand gaat oogsten en verwacht dat er modder op de weg zal komen, moet hij het verkeer waarschuwen voor het gevaar van gladheid. In overleg met de wegbeheerder zal hij tijdens de werkzaamheden speciale modderborden langs de weg plaatsen. Meteen als het werk klaar is, moet hij de weg
schoonmaken en de borden (laten) verwijderen.

Melden

Dit gebeurt helaas nog niet altijd. Wees dus alert, ook als u geen borden ziet. Laat u niet verrassen. En stuit u op modder zonder dat er borden zijn geplaatst, meld het dan bij de wegbeheerder. De grotere doorgaande wegen worden door de provincie beheerd, de lokale wegen door de gemeenten. De
wegbeheerder is namelijk eindverantwoordelijk voor het schoonhouden van de wegen