Vluchtelingen vertrokken naar nieuwe bestemming in Nederland


Geplaatst: 2-10-2015

Na een verblijf van 6 dagen in de sporthal van De Koploper zijn honderd vluchtelingen vrijdag 2 oktober 2015 vertrokken naar een nieuwe bestemming in Nederland. Tegen het einde van de middag vertrok de bus richting Roosendaal, de nieuwe bestemming voor deze groep.

De Koploper

Noodopvang

Een groep van ongeveer honderd vluchtelingen werd vanaf zaterdag 26 september 2015 opgevangen in de voor crisissituaties aangewezen noodopvang De Koploper. Op verzoek van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) zijn de vluchtelingen nog tot en met vrijdag 2 oktober in De Koploper
gebleven. Het COA had meer tijd nodig om langduriger noodopvang voor de vluchtelingen te vinden en heeft daarom gemeente Lelystad verzocht de crisisopvang enkele dagen te verlengen.

Vluchtelingen

Het Rijk heeft eerder op donderdag 17 september alle gemeenten in Nederland verzocht om extra kortdurende crisisopvang aan vluchtelingen te bieden. Vanwege het grote aantal vluchtelingen dat momenteel Nederland binnenkomt, moet deze opvang snel gerealiseerd worden. De gemeente Lelystad heeft
snel op deze vraag gereageerd en, na overleg met het Sportbedrijf Lelystad, de in het gemeentelijke rampenplan opgenomen opvanglocatie De Koploper beschikbaar gesteld. De vluchtelingen verbleven in de sporthal van De Koploper.

Hulpgoederen

In De Koploper zijn massaal hulpgoederen en menskracht aangeboden door inwoners en plaatselijke organisaties. Deze spontane reacties worden door de gemeente Lelystad en andere hulpdiensten erg op prijs gesteld.

De Koploper

Alle ruimten van De Koploper zijn sinds zaterdagmorgen 3 oktober weer beschikbaar voor de sportactiviteiten.