Themabijeenkomst Frisse blik op winkelcentra


Leegstaande panden, doodstille winkelstraten. We zien het helaas steeds vaker. De provincie Brabant gaat daarom op zoek naar oplossingen voor het leegstandsprobleem. Wilt u met ons meedenken? Kom dan naar de themabijeenkomst `Frisse blik op winkelcentra' op woensdag 4 november in Brasserie de
Gruyterfabriek in Den Bosch. En meld u aan via reactie@vakcentrum.nl.

Waar zitten kansen? Wat kunnen we leren uit het verleden? Wat zien we in het heden en wat zou een mooie toekomst zijn? Al deze vragen komen aan bod. Aan de hand van inspirerende succesverhalen zoeken we samen naar oplossingen voor het leegstandsprobleem van winkelcentra. Daarbij stappen we
buiten de bestaande paden onder het motto `van dromen naar doen'. Na iedere inleiding gaan wij met elkaar het gesprek aan en delen we ideeen en oplossingen gericht op het bereiken van concrete resultaten.

Programma

* 9.30 uur - Ontvangst met koffie en thee
* 10.00 uur - Warmlopen
Hoe het centrum van Heerlen verandert...
Leonie Kuepers en Sjaak Vinken van Stichting Streetwise vertellen hoe ze hun filosofie "voor een duurzame economische structuurversterking moeten de juiste randvoorwaarden gecreeerd worden" in praktijk brengen. Streetwise slaagt erin winkelgebieden weer aantrekkelijk te maken voor (nieuw)
ondernemerschap en streeft naar kwalitatieve en structurele invullingen van winkelleegstand.
* 10.45 uur - Tafelronde 1: Terug naar het verleden
Aan de slag: Oude tijden herleven. Wat is de wijze les?
Marlijn Baarveld van de Rijksdienst voor Cultureelerfgoed deelt de bevindingen uit hun programma `De Biografie van de Winkelstraat'.
* 11.30 uur - Tafelronde 2: Het heden
Aan de slag: Hoe zien de centra er nu uit. Waar zitten kansen?
Studenten van de NHTV schetsen de hoofdlijnen van hun conclusies van het project `Nieuwe Kansen voor Winkelgebieden' Op 20 locaties zijn gesprekken gevoerd met winkeliers, centrummanagers, ambtenaren, vastgoedeigenaren en het winkelende publiek. Voor iedere locatie zijn ideeen aangedragen
om de kwaliteit van het centrum te verbeteren.
* 12.10 uur - Tafelronde 3 De toekomst (met lunch)
Aan de slag: `van dromen naar doen'.
Toelichting op de lessen uit de prijsvraag `Werk aan de Winkel', door Ronald Rijnen, jurylid bij de prijsvraag.
De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft in het voorjaar van 2015 een prijsvraag uitgeschreven voor het ontwikkelen van de beste innovatieve, kansrijke concepten voor winkelstrips in de wederopbouwwijken. Daarbij was het uitgangspunt om de gedachten waarmee het oorspronkelijke plan
is opgezet te vertalen naar de eisen van deze tijd. Dit betekende niet alleen zoeken naar ideeen voor de fysieke herbestemming van een gebouw, maar ook de (nieuwe) rol die deze winkelstrips in de totale opzet van de wijk kunnen spelen.
* 13.00 uur tot 13.30 uur - Afsluiting
Een blik op de toekomst
Gedeputeerde Erik van Merrienboer geeft zijn reflectie op de resultaten van de ochtend en doet een handreiking voor het vervolg.

Aanmelden
Bent u lid van het Vakcentrum en wilt u deze bijeenkomst bijwonen? Meld u dan aan via reactie@vakcentrum.nl. Laat ons tevens weten of u wel of geen gebruik wilt maken van de aangeboden lunch.