Bijzondere bomenkaart geactualiseerd


Geplaatst: 7-10-2015

De gemeente wil Lelystad groen houden. Dat betekent dat een boom alleen wordt gekapt als er geen andere mogelijkheid is. Het college heeft hiervoor een bomenbeleidsplan vastgesteld. Hierin staat beschreven hoe de gemeente voor nu en in de toekomst met de bomen in Lelystad wil omgaan.

Bijzondere bomenkaart

Ter ondersteuning van dit bomenbeleid is tevens een bijzondere bomenkaart vastgesteld. Deze kaart is geactualiseerd, zodat aanvragers weten of er voor het kappen van een boom een vergunning nodig is.

Kapbeslissingen

Op de bijzondere bomenkaart staan bomen die zo bijzonder zijn, dat voor het kappen een vergunning nodig is. De bijbehorende kaart is geactualiseerd en vastgesteld, zodat duidelijk is voor welke bomen een kapvergunning moet worden aangevraagd. Voor andere gemeentelijke bomen wordt het
kapbeslissingensysteem gehanteerd. Voor het kappen daarvan is geen vergunning nodig, maar de gemeente maakt ook bij deze bomen een afweging of kappen wel noodzakelijk is. In het bomenbeleidsplan staan de regels die de gemeente hanteert bij een dergelijke afweging.

Herkenbaar

Daarnaast heeft de Bomenstichting subsidie ontvangen van het streekfonds om de gemeentelijke bijzondere bomen (ongeveer 50 stuks) herkenbaar te maken. De Bomenstichting maakt routes langs deze bijzondere bomen met een beschrijving van deze bomen door middel van een bordje met de boomsoort, de
bijzonderheid en een QR-code. De Bomenstichting promoot het belang van aanplant, beheer en onderhoud van bomen en wil de gemeentelijke bijzondere bomen op deze manier herkenbaar maken voor de inwoners van Lelystad.