Doetinchem kiest voor gastvrije binnenstad


RSS

Persbericht, 7 oktober 2015

Doetinchem kiest voor een gastvrije binnenstad in een decor van groen en water. Dat resultaat legt het college van b&w in november voor aan de gemeenteraad. Die besluit dan over de richting waarin `de hoofdstad van de Achterhoek' zich de komende decennia zal moeten ontwikkelen.

De centrumfunctie van steden wordt steeds belangrijker. Ook voor de inwoners van steeds dunner bevolkte dorpen in het verzorgingsgebied van die stad. De kracht en het succes van zo'n centrumstad hangt daarbij vooral af van wat de mensen in die stad er van maken. Onderzoek door hoogleraar Gert
Jan Hospers leerde dat het daarvoor belangrijk is dat die centrumstad een duidelijke identiteit heeft dat een eenduidige ontwikkelrichting kiest.

Gezamenlijke zoektocht

Het gemeentebestuur is daar samen met de mensen in de stad, met ondernemers, jongeren, maatschappelijke instellingen en politici en bestuurders in Doetinchem en omliggende gemeenten naar op zoek gegaan.

Honderden Doetinchemmers leverden ideeen aan en discussieerden mee. Kleinschaligheid en menselijke maat kwamen als belangrijkste karaktertrek naar voren. Die identiteit is herkenbaar in de historische kern van de stad - het ei - en ook in bijvoorbeeld het Stadsfeest, Buitengewoon en de
biologische markt. Voor de versterking van die identiteit en die historische kern ontbreken nog een aantal schakels, zoals de relatie met de Oude IJssel en de ongerichte uitloop van dat ei.

Door consequent in te zetten op een grotere beleefbaarheid van de Achterhoek in de stad, de relatie met de Oude IJssel te herstellen en de stad een groen karakter te geven en in te zetten op een verdere bevordering van het ondernemerschap, moet die gastvrije stad aan kracht en
aantrekkelijkheid winnen. Het groene en waterrijke karakter maakt Doetinchem tegelijkertijd klimaatbestendig en prettig om te verblijven, zo is de verwachting van al die honderden mensen die de bouwstenen voor dit voorstel aan de gemeenteraad hebben geleverd. De ontwikkelrichting is vertaald
in drie hoofdopgaven:

1. Beleef de Achterhoek in de stad
2. Betrek de Oude IJssel bij de stad
3. Bevorder ondernemerschap voor de stad

Uitvoeringsagenda

Na de definitieve keuze van de gemeenteraad in november wordt een uitvoeringsagenda opgesteld en wordt voorgesteld om een forse jaarlijkse investering te reserveren. Ook bij de uitvoeringsagenda wordt de samenleving actief betrokken. Voor volgend jaar is dat 200.000 euro. De jaren daarna loopt
dit op tot 1 miljoen euro in 2019 en de jaren daarna.

Te downloaden:

* Doetinchem, Hoofdstad van de Achterhoek - Visie op de binnenstad van Doetinchem.pdfpdf(5,4 MB)

Document download informatie:

* Bestanden met de extensie .pdf kunnen gelezen worden met bijvoorbeeld: Adobe Reader