Gemeente Winsum | Gemeente Winsum actief in strijd tegen fracken bij..


Gepubliceerd op: 07 oktober 2015

De gemeente Winsum verkent alle mogelijkheden om te zorgen dat er geen frackingactiviteiten plaatsvinden bij Saaksum. De plannen van de NAM om bij Saaksum te fracken hebben geleid tot ongerustheid bij de inwoners. Wethouder Harmannus Blok: ''De gemeente deelt deze ongerustheid, gezien alle
problemen met de gaswinning in het Groningenveld. Daarom heeft het college van burgemeester en wethouders al verschillende malen actie ondernomen".

Brief aan de NAM

Op 17 juni 2015 heeft de gemeente een brief verstuurd naar de NAM. In deze brief doet de gemeente een dringend beroep op de NAM om de voorgenomen activiteiten te staken, zolang niet vast staat dat er geen nadelige gevolgen optreden. De gemeente heeft de NAM gevraagd om rekening te houden met
de risico's en de onrust die dit bij de bewoners geeft. De NAM heeft nog niet op deze brief gereageerd. Brief aan de NAM.

Brief aan de Minister van Economische Zaken

De gemeente stuurde op 24 juni een brief aan de Minister van Economische Zaken. Hierin stelt de gemeente dat fracken niet onder het huidige winningsplan valt en dus strijdig is met de geldende voorschriften. De provincie Groningen en de gemeente Zuidhorn hebben een eensluidende brief aan de
Minister gestuurd. Ook op deze brief is tot op heden geen reactie binnengekomen. Brief aan de Minister van Economische Zaken.

Brief aan Commissie Economische Zaken van de Tweede Kamer

Tenslotte heeft de gemeente op 28 september een brief verzonden aan de Commissie Economische Zaken van de Tweede Kamer. In deze brief worden de leden van de Commissie verzocht om hun invloed bij de Minister en bij de NAM aan te wenden om het fracken in Saaksum niet uit te voeren zolang de
risico's niet duidelijk zijn. Ook deze brief is afgestemd met de buurgemeenten en sluit aan bij een aangenomen motie van Provinciale Staten met dezelfde strekking. Brief aan de Commissie Economische Zaken van de Tweede Kamer.

Kijk ook eens naar ...