Uitstel rekenexamen mbo: eenzijdige maatregelen


07-10-2015 - De mbo-scholen hebben gisteren kennis kunnen nemen van de brief van de bewindspersonen van OCW over de invoering van de referentieniveaus taal en rekenen. In de brief is te lezen hoe OCW ertoe is gekomen om de mbo-sector uitstel te `gunnen' voor het meetellen van rekenen in de
slaag/zak-regeling. Daar bovenop is intussen een geheel nieuwe politieke werkelijkheid ontstaan: een kamermeerderheid pleit voor uitstel voor het gehele voortgezet onderwijs en mbo met uitzondering van het vwo. Vanavond vindt om 19.45 uur een spoeddebat plaats in de Tweede Kamer over de
ontstane situatie.

Namens de mbo-scholen neemt de MBO Raad afstand van het beeld dat in de brief over het mbo wordt geschetst en van de eenzijdige maatregelen die worden aangekondigd jegens het mbo. Deze maatregelen frustreren en zijn bovendien een inbreuk op het bestuursakkoord dat de minister met de sector
heeft afgesloten. Tegen deze achtergrond heeft de MBO Raad zojuist de bijgevoegde brief naar de Tweede Kamer, cc. aan de minister van OCW gestuurd.

Gisteren heeft de MBO Raad in een eerste reactie op de brief het Persbericht met de titel 'Uitstel rekenen: doorlopende leerlijn mbo-hbo onder druk' uitgegeven.

Bijlage
Reactie MBO Raad op brief OCW stand van zaken invoering referentieniveaus taal en rekenen

Bron/Auteur: