De Fryske Marren start met inwonerspanel(07-10-2015)


Lees deze pagina voor

Gemeente De Fryske Marren start binnenkort met een inwonerspanel. Met dit panel kan de gemeente de mening peilen van inwoners over actuele onderwerpen. Zo wil de gemeente haar inwoners meer betrekken bij het bestuur en beleid van de gemeente en inzicht krijgen in de waardering van haar
dienstverlening. "Met die kennis kunnen we problemen gerichter aanpakken en beter inspelen op de wensen van inwoners", zegt burgemeester Arie Aalberts.

Kritisch blijven op beleid en dienstverlening

"Ook voor de evaluatie van beleid en dienstverlening gaan we het panel inzetten. We willen kritisch blijven op de kwaliteit die we leveren en naar verbetering blijven zoeken", zegt Aalberts. Met het inwonerspanel willen college en raad van De Fryske Marren haar inwoners betrekken bij zowel de
totstandkoming, de aanpassing als de evaluatie van gemeentelijk beleid en dienstverlening. Onderwerpen kunnen zijn het contact tussen inwoner en gemeente, kwaliteit van de dienstverlening of plannen in de leefomgeving. Zowel de raad als het college kunnen onderwerpen voorleggen aan het panel.

Betrokkenheid en transparantie

"Je hebt in een gemeente altijd met meerdere belangen te maken", vertelt Aalberts. "Er is breed inzicht nodig om een goede beleidskeuze te kunnen maken". Een inwonerspanel is een van de middelen die de gemeente daarbij inzet. Met de inzet van het panel kan op elk moment, relatief goedkoop en
op een betrouwbare manier de mening van inwoners worden gepeild.

Uitnodiging inwoners

Deze week ontvangen 10.000 huishoudens een uitnodigingsbrief. Aan de geadresseerden (16 jaar en ouder) wordt gevraagd of zij mee willen doen aan het inwonerspanel. De adressen zijn geselecteerd via een willekeurige (aselecte) steekproef uit de woonadressen van de hele gemeente. Ook inwoners
die geen brief hebben ontvangen, kunnen zich aanmelden. DUO Market Research gaat het inwoners-panel verzorgen. Het gaat om een online panel: de vragen zijn via internet beschikbaar en inwoners hebben een e-mailadres nodig. Op www.defryskemarren.nl/inwonerspanel staat alle informatie.

Samenstelling en planning

Het doel is om medio november een panel te hebben van 1200 tot 1600 inwoners, dat goed is verdeeld over de gemeente als het gaat om woonplaats, leeftijd en geslacht. De gemeente wil eind november starten met het eerste panelonderzoek, over tevredenheid over dienstverlening en communicatie. Per
jaar legt de gemeente 4 tot 8 keer een vragenlijst voor. De onderzoeksresultaten gaan naar de panelleden en worden daarna openbaar gemaakt voor iedereen.