15 oktober: informatiebijeenkomst herinrichting Havenstraat


07/10

15 oktober: informatiebijeenkomst herinrichting Havenstraat

Op donderdag 15 oktober aanstaande bent u welkom op de informatieavond over de herinrichting van de Havenstraat in de ontmoetingsruimte van het gemeentehuis. De avond start om 19.30 uur en u kunt naar binnen via de bestuursingang.

De inrichting van de Havenstraat sluit nog niet goed aan op de inrichting van de omringende straten. Het gaat hierbij over het deel vanaf de Brinklaan (de oversteek naar de Nassaulaan hoort hier niet bij) tot de uitrit van de Achterom. De gemeente wil de inrichting verbeteren onder andere door
meer groen en andere bestrating aan te brengen.

Workshops en keuzes
Voor de zomervakantie zijn met betrokkenen workshops gehouden om te bepalen hoe de Havenstraat verbeterd kan worden. De resultaten van deze workshops zijn gebruikt voor het ontwerpen van een nieuwe inrichting van de straat. In het ontwerpproces zijn ook nieuwe inzichten meegenomen die
voortvloeien uit de bijeenkomsten voor het verkeerscirculatieplan voor het gehele centrum. Op de informatiebijeenkomst worden de gemaakte keuzes en het plan toegelicht. Ook wordt de verwachte planning besproken.

Vragen
Als u vragen hebt over deze informatieavond, kunt u contact opnemen met mevrouw Soede van de afdeling Ruimte via a.soede@bussum.nl of (035) 692 87 33. Mevrouw Soede is bereikbaar van maandag tot en met donderdag.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------