RD2596863


Op woensdag 16 september is een pand aan de Oosthavenkade 89 afgebrand. Hoe is het eigenlijk allemaal gegaan? Er leven nog een aantal vragen onder bewoners over bijvoorbeeld het blussen, asbest en over de hennepkwekerij die is aangetroffen na de brand. Hieronder vindt u de antwoorden.

Brand Oosthavenkade (Fotograaf: Roel Dijkstra)

Brandbestrijding

Om 8.18 uur kwam bij de brandweer de eerste melding van brand binnen. Binnen zes minuten waren twee brandweervoertuigen ter plaatse. Er is direct een snelle verkenning uitgevoerd in het pand. Dit lukte alleen op de begane grond. De hogere verdiepingen waren toen al niet meer bereikbaar: ze
stonden vol vuur en rook. Er werd niemand in het pand aangetroffen. De brand was al zo ver gevorderd dat 'van binnen uit' blussen te risicovol was voor brandweerpersoneel in verband met snelle branduitbreiding en instortingsgevaar. De brand is dan ook van buitenaf bestreden. Om ervoor te
zorgen dat de brand zich niet uitbreidde naar naastgelegen panden, zette de brandweer mensen in aan beide zijkanten van het gebouw en aan de achterzijde. Aan de voorzijde van het brandende gebouw was in deze fase geen activiteit, omdat de brand zich niet in deze richting kon uitbreiden.

Het van buitenaf blussen heeft als nadeel dat zolang de brand 'binnen' in het pand woedt, het blussen maar beperkt resultaat heeft. Het bluswater kan immers de brand niet bereiken. Er is ingezet op het beperken van de overlast door de rook met waterstralen neer te slaan.

Wanneer men niet blust, dan kan een brand zich steeds verder ontwikkelen. Op enig moment komen de vlammen naar buiten (ramen, dak, etc). Wanneer dat gebeurt, ontstaan er voor de brandweer nieuwe mogelijkheden om (via die 'gaten') te blussen. Dat is dan ook hier gebeurd: nadat de vlammen door
het dak naar buiten kwamen, kon de brandweer met behulp van een autoladder waterstralen op de brand inzetten. Ook heeft een blusvaartuig van het Havenbedrijf met zijn waterkanonnen de voorgevel van het brandende pand 'eruit gespoten', zodat ook via die weg kon worden geblust.

Brand Oosthavenkade (Fotograaf: Roel Dijkstra)

Asbest

In de omgeving van het pand dat is afgebrand en in de rest van de wijk is geen asbest aangetroffen. In het pand zelf en het naastliggende pand is wel asbest aangetroffen, maar dit heeft zich niet verspreid. Tijdens en na de brand zijn verschillende metingen gedaan. In de lucht zijn geen andere
schadelijke stoffen aangetroffen. Medewerkers in beschermende kleding (witte of gele pakken) ruimen het asbest op. Het afval pakken zij in en voeren zij volgens de geldende veiligheidsvoorschriften af. Dit opruimen gebeurt in opdracht van de eigenaar van het pand. In de rook tijdens de brand
heeft geen asbest gezeten. Rook is altijd schadelijk, dus het is belangrijk om bij rook altijd ramen en deuren te sluiten.

Hennepkwekerij

Vlak na de brand heeft de gemeente laten weten dat er geen hennepkwekerij in het pand zat. Bij een controle een paar weken voor de brand is dit ook niet vastgesteld. Toch heeft de politie tijdens onderzoek na de brand resten gevonden van een hennepkwekerij. Bij verdenkingen van
hennepkwekerijen werkt de gemeente op de volgende wijze: Als er een melding binnenkomt van verdenking van een hennepkwekerij is de eerste stap dat onze medewerkers observeren en kijken rondom het pand. Een volgende stap kan zijn om een warmtemeting te doen of te kijken naar bijvoorbeeld
stroomverbruik. Bij drie verdachte meldingen/waarnemingen kan de gemeente, samen met de politie en Stedin, een pand ingaan. De controle die voor de brand is gedaan was de eerste stap. Op dat moment is niets waargenomen of geroken.

De politie doet verder onderzoek naar de hennepkwekerij en de oorzaak van de brand.

Uitgelicht