Gemeenteraad Kapelle stemt in met crisisnoodopvang vluchtelingen


De gemeenteraad van Kapelle heeft op dinsdag 6 oktober 2015 ingestemd met de door het college van B&W uitgezette koers ten aanzien van de opvang van vluchtelingen. De huidige verwachting is dat Kapelle over enkele weken aan de beurt is om een bijdrage te leveren aan de crisisnoodopvang. De
vluchtelingen zullen dan voor 72 uur worden opgevangen in Sportcentrum Groene Woud te Kapelle.

De gemeenteraad van Kapelle heeft ingestemd met het voorstel van het college om een bijdrage te leveren aan de opvang van vluchtelingen door:

1. mee te werken aan 72 uurs-(crisis)noodopvang zoals gecooerdineerd door de Veiligheidsregio Zeeland en hiertoe de sporthal Groene Woud in Kapelle beschikbaar te stellen;
2. de bereidheid uit te spreken om vanuit een positieve grondhouding de mogelijkheden te onderzoeken voor een tijdelijke opvanglocatie in Kapelle en daartoe aan de raad te rapporteren;
3. de mogelijkheden voor de komst van een asielzoekerscentrum (AZC) niet verder te onderzoeken en
4. in te zetten op een versnelde realisatie van de taakstelling met betrekking tot de huisvesting van statushouders voor de jaren 2015 en 2016 en hiertoe in overleg te treden met woningcorporatie RWS en eventueel anderen om de mogelijkheden te bezien.

Het bieden van die crisisopvang houdt in dat de gemeente op verzoek van het COA een sobere voorziening voor bed, bad en brood verzorgt. Ook zorgt de gemeente voor de veiligheid in en rond het complex door beveiligingsmedewerkers in te zetten. Het sportcentrum (inclusief zwembad) zal dan voor
een kleine week niet gebruikt kunnen worden. De gemeente vraagt de gebruikers om begrip hiervoor.

Zodra er meer bekend is over de daadwerkelijke komst van een groep vluchtelingen naar het Sportcomplex, zal hierover uitgebreid worden gecommuniceerd met omwonenden, inwoners en gebruikers van het Sportcomplex. Inwoners en andere betrokkenen kunnen nu al met hun vragen terecht bij de gemeente.
Mensen die zich als vrijwilliger willen aanmelden, kunnen ook al contact opnemen met de gemeente Kapelle via 14 0113 of gemeente@kapelle.nl.