Aankoop reststrook, laatste kans!


Geplaatst op woensdag 07 oktober 2015

Aan het eind van het jaar wordt het project `Verkoop reststroken en aanpak onrechtmatig grondgebruik' afgesloten. Tot 15 oktober 2015 is er nog de mogelijkheid om een verzoek tot aankoop van een reststrook met korting in te dienen.

Vanaf februari 2012 is de gemeente bezig met het project `Verkoop reststroken en aanpak onrechtmatig grondgebruik'. Het project wordt aan het eind van het jaar afgerond, omdat dan alle situaties binnen de gemeente zijn behandeld. Tot donderdag 15 oktober is het nog mogelijk om een verzoek tot
aankoop van een reststrook met korting in te dienen. Verzoeken na 15 oktober worden niet meer in behandeling genomen vanwege de tijdsdoorloop van een verzoek. Vanaf 1 januari is de korting op de grondprijs voor reststroken niet meer geldig. In nieuwbouwwijken, o.a. Waterdael III, worden geen
reststroken meer verkocht.

Reststroken

Reststroken zijn stroken grond die aan de voor-, zij- of achterkant van een woonperceel liggen en deel uitmaken van het openbaar groen. Door de versnippering vergen deze stroken vaak intensief en dus duur onderhoud. Dit biedt voor u de mogelijkheid om bijvoorbeeld een achterom te maken bij uw
woning of uw tuin te vergroten. Uiteraard moeten deze stroken grond aan bepaalde voorwaarden voldoen om verkocht te kunnen worden. Niet alle stroken worden verkocht. In de woongebieden geldt gedurende de looptijd van het project een korting van 50% op de normale bouwgrondprijs tot een
maximumkorting van EUR 4.000,-. De grond wordt u dan aangeboden voor de prijs van EUR 132,50 per m2. Voor stroken grond voor het huis gelegen geldt een prijs van EUR 70,- per m2. Ook ondernemers op het bedrijventerrein of bewoners van het buitengebied kunnen een verzoek indienen voor een
reststrook. Op het bedrijventerrein gelden de daarvoor vastgestelde grondprijzen. In het buitengebied wordt per reststrook een waarde bepaald.

Uit een inventarisatie blijkt dat er ook stroken grond van de gemeente (bewust of onbewust) al bij de tuin getrokken zijn. Binnen de gemeente Someren ging het om vele vierkante meters. Tegelijk met de verkoop van reststroken grond heeft de gemeente Someren dit onrechtmatig grondgebruik
behandeld. Alle situaties binnen de kernen zijn afgehandeld of in behandeling genomen.

Meer informatie

Het bedrijf Intersolum uit Asten voert dit project uit voor de gemeente. Meer informatie vindt u bij plannen en projecten. U kunt ook via het Klant Contact Centrum van het gemeentehuis (0493) 494 888 contact opnemen met de medewerker van Intersolum. Per e-mail kan dit via gemeente@someren.nl.