19 sollicitanten voor burgemeesterschap Krimpenerwaard


Voor het burgemeesterschap van Krimpenerwaard hebben 19 kandidaten hun belangstelling kenbaar gemaakt bij de commissaris van de Koning. De nieuwe burgemeester treedt naar verwachting begin april 2016 in functie.

De sollicitanten - 17 mannen en 2 vrouwen - varieren in de leeftijd van 20 tot 61 jaar. 7 van hen zijn lid van de VVD, 5 van het CDA, 3 van de PvdA, 1 van de ChristenUnie, 1 van de SGP en 2 sollicitanten zijn niet aan een politieke partij verbonden. 9 sollicitanten zijn (voormalig)
burgemeester en 4 sollicitanten zijn (voormalig) wethouder of hebben een vergelijkbare bestuurlijke functie vervuld.

Vertrouwenscommissie

De commissaris van de Koning in Zuid-Holland, de heer drs. J. Smit, voert in de komende weken gesprekken met de sollicitanten. Vervolgens overlegt hij met de vertrouwenscommissie over zijn bevindingen. De commissaris streeft naar een breed samengestelde, hoogwaardige selectie. De
vertrouwenscommissie voert vervolgens gesprekken met de geselecteerde kandidaten. Deze commissie doet een aanbeveling op basis van de door de gemeenteraad vastgestelde profielschets. De gemeenteraad zal naar verwachting begin februari 2016 2 kandidaten voordragen aan de minister van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, waarbij de raad een voorkeur aangeeft voor 1 van beide kandidaten. In beginsel volgt de minister de aanbeveling van de gemeente, tenzij zich bijzondere omstandigheden voordoen.

Fusie

De gemeente Krimpenerwaard is per 1 januari 2015 ontstaan na een fusie van de gemeenten Nederlek, Ouderkerk, Vlist, Bergambacht en Schoonhoven. In nauw overleg met de fractievoorzitters van de nieuwe gemeente, heeft de commissaris van de Koning de heer T.P.J. Bruinsma per 1 januari 2015
benoemd als waarnemend burgemeester. De procedure om te komen tot een door de Kroon benoemde burgemeester is gestart op 8 september 2015 met de vaststelling van de profielschets door de gemeenteraad. Tot het moment waarop de vacature is vervuld, blijft de heer Bruinsma waarnemend burgemeester.