Nieuwe partners Bosch woonlastenakkoord


7 oktober 2015
Logo Ben jij woonlasten de baas?

Op dinsdag 6 oktober vond er een woonlastenconferentie plaats. Deze was georganiseerd door de drie Bossche woningcorporaties, het Stedelijk Huurders Platform (SHP) en de gemeente 's-Hertogenbosch. Er kwamen 30 plaatselijke (maatschappelijke) organisaties bijeen. Doel was om te komen tot nieuwe
oplossingen en een effectieve aanpak van de groeiende woonlastendruk. Van de aanwezige organisaties kwamen er 20 direct met praktische acties en beloftes. Zij onderstreepten hun toezeggingen met een ferme handtekening onder het Woonlastenakkoord. Een akkoord dat de Bossche corporaties, de
gemeente en het SHP in april 2014 al ondertekenden.

Afwijken van standaardoplossing

Om de woonlastendruk en de armoede te verminderen gebeurt al veel. Bijvoorbeeld dit woonlastenakkoord en een aantal andere lokale plannen. Mohamed Acharki, bestuurder van Zayaz en woordvoerder namens de deelnemende partijen, licht toe: "Soms moet je verder kijken dan bestaande mogelijkheden.
Dan moeten we durven afwijken van de standaardoplossing. En maatwerk leveren om echt het verschil te maken. Daarvoor is onvoorwaardelijke steun nodig voor de professionals."

Praktische acties tegen armoede

Aan de conferentie namen onder meer zorgverzekeraars, een bank, energiemaatschappijen, een vervoersmaatschappij en diverse zorg- en welzijnsorganisaties deel. Ook hun klanten en medewerkers hebben te maken met hoge uitgaven. Of met achterstanden in het betalen van rekeningen. Tijdens de
conferentie hebben de bestuurders diverse acties besproken. De komende periode wordt gewerkt aan de uitvoering daarvan. Zo gaan de organisaties zorgen voor een snellere signalering van mogelijke geldproblemen. Op die manier kan eerder hulp ingezet worden en de situatie ook eerder stabiliseren.

Stijging van woonlasten

Een derde van de Bossche huurders leeft in 2018 op of onder de armoedegrens. Dat is het gevolg als we niets doen aan de stijging van woonlasten. Dat vinden de gemeente 's-Hertogenbosch, de drie Bossche woningcorporaties en het SHP niet acceptabel. En om daar handen en voeten aan te geven,
hebben zij zo veel mogelijk andere organisaties nodig. De conferentie is de start voor deze verbreding. Wethouder Logister: "Ik ben heel tevreden met het vandaag bereikte resultaat, namelijk 20 nieuwe handtekeningen onder het woonlastenakkoord. Ze verbinden zich allemaal om met ons de
woonlasten aan te pakken. De vele praktische actiepunten die partijen voor 2016 hebben ingediend, stemmen mij zeer positief."

Aanwezige organisaties

Stalman en Rijken gerechtsdeurwaarders, Energiecooeperatie 073, Humanitas, Welzijnsonderneming Divers, Cello, Weener XL, Juvans, Koning Willem I College, Netwerk tegen Armoede, Reinier van Arkel Groep, Bureau sociale raadslieden, Mee 's-Hertogenbosch Arriva, ING, ENECO, Essent, CZ, VGZ,
Voedselbank, Vluchtelingenwerk, Vincentius, gemeente 's-Hertogenbosch, Zayaz, BrabantWonen, Kleine Meierij, Mooiland, Stedelijk Huurdersplatform.