Werk aan het bos


Omstreeks aankomende jaarwisseling starten we met bomen kappen in de gemeentelijke bossen. Dit jaar gebeurt dit ter hoogte van de Turnhoutsche Heide en de Spartelvijver in Hooge Mierde.

Door te kappen, maken we het bos gevarieerder. Er ontstaat ruimte voor verschillende soorten hoge en lage begroeiing en dichte en open gebieden wisselen elkaar af. Dit verrijkt de natuur en maakt het bos aantrekkelijker.

Variatie

We kappen het bos om verschillende redenen. Het oorspronkelijke naaldbos maakt geleidelijk aan plaats voor een bos met verschillende boomsoorten, struiken en kruiden. De naaldbomen die blijven staan, krijgen meer ruimte om door te kunnen groeien. Bomen die worden gekapt, zijn gemarkeerd met
verf. Daarnaast maken we op verschillende plaatsen in het bos open ruimtes. Op deze open plekken kan nieuwe natuur ontstaan. Het eerste jaar na de kap zien deze plekken er meestal minder fraai uit, maar doordat de natuur de ruimte krijgt, vormt zich binnen een paar jaar een mooi nieuw gebied.

Uitvoering

Bij de uitvoering van de kapwerkzaamheden werken we volgens de Gedragscode Zorgvuldig Bosbeheer. Dit betekent dat beschermde planten, dieren en hun nesten of holen zo veel mogelijk worden ontzien. Om de natuur zo min mogelijk te verstoren, starten de werkzaamheden in het najaar en zijn ze
klaar voor aanvang van het broedseizoen in 2016. We voeren de werkzaamheden uit met grote machines die de boomstammen na het kappen opstapelen langs enkele brede bospaden. Daarvandaan gaat het hout naar de houtbewerkingsindustrie om te worden verwerkt tot bijvoorbeeld plaatmateriaal, balken
en/of palen. Met de opbrengst van het hout financieren we de boswerkzaamheden en houden we onder meer alle fiets en wandelroutes veilig en toegankelijk.

Blijf veilig

Op de bospaden kan door de werkzaamheden plaatselijk spoorvorming ontstaan. Deze wordt later weer hersteld, zodra de weersomstandigheden dit toelaten. Mocht u tijdens werkzaamheden in het bos zijn, blijf dan op veilige afstand. Wij vragen uw begrip voor de overlast die de werkzaamheden met
zich meebrengen.