Weet u hoe snel u mag op de N366?


Nog een paar projecten en dan is de provinciale weg N366 tussen Veendam en Ter Apel een volwaardige autoweg. Dat betekent dat de weg een nieuw uiterlijk heeft en weggebruikers er maximaal 100 km/uur mogen rijden, behalve waar borden een andere snelheid aangeven. Dat geldt al voor een groot
deel van de weg. Toch rijden er geregeld mensen langzamer. Dat is niet verboden, maar kan wel voor gevaarlijke situaties zorgen.

Dat de N366 een autoweg is waar de maximumsnelheid 100 km/uur is, kunt u onder meer zien aan de blauwe vierkante borden met daarop een witte auto. Deze borden staan bij iedere oprit. De autoweg is ook te herkennen aan de groene middenstreep die al bijna op de hele N366 te zien is, behalve op
gelijkvloerse kruisingen.

Voldoende afstand houden

Niet alle weggebruikers mogen 100 rijden. Zo is de maximumsnelheid voor vrachtwagens 80 km/uur en voor auto's met een aanhanger 90 km/uur. Rijdt er zo'n langzamere weggebruiker voor u, zorg er dan voor dat u er niet te dicht achter rijdt. Te weinig afstand houden vergroot de kans op een
botsing als degene voor u plotseling moet remmen. Bovendien heeft u meer zicht als u voldoende afstand houdt en dat maakt inhalen gemakkelijker en veiliger.

Wel of niet inhalen?

Niet overal op de N366 is inhalen toegestaan. U kunt aan de witte strepen aan weerszijden van de groene middenstreep zien waar inhalen is toegestaan. Als de witte strepen onderbroken zijn, dan betekent dat, dat inhalen mag. Als de strepen doorgetrokken zijn dan is inhalen verboden.

Regels op een rijtje

Nog even alle snelheidsregels van de N366 op een rijtje:

* Het bord `autoweg' bij elke oprit en de groene middenstreep op de weg geven aan dat de maximumsnelheid 100 km/uur is, behalve waar borden anders aangeven
* Inhalen is toegestaan bij onderbroken witte middenstrepen
* Inhalen is verboden bij een doorgetrokken witte middenstreep

Wilt u meer weten over de snelheidsregels of over het project N366 Veilig? Kijk dan op www.n366veilig.nl.

Producten en diensten

* Pers
* Elektronisch Gemeenteblad
* Maandelijkse nieuwspagina
* Bekendmakingen
* Nieuwsbrief
* Gemeentegids