AZC Wezep niet mogelijk bij Camping Heidehoek


07-10-2015: De Heidehoek in Wezep als mogelijk AZC is van de baan. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek deed vorige week een verdere verkenning naar draagkracht in Wezep voor een AZC.

Op basis daarvan is het college tot de conclusie gekomen ten hoogste 300 vluchtelingen te willen opvangen, maar wel met maximale voorzieningen. Het realiseren van een centrum met beperkte omvang is voor het COA op deze locatie financieel-economisch niet haalbaar. Hiermee vervalt de
mogelijkheid tot een AZC op deze locatie in Wezep en daarmee de noodzaak tot verder onderzoek.

Burgemeester Adriaan Hoogendoorn: "Het onderzoek naar een mogelijk AZC houdt de Wezeper samenleving flink bezig. Er is heel wat kritiek geuit. Daarnaast ontving het college veel steunbetuigingen. We nemen iedere opmerking serieus. Het is wel spijtig dat de gemoederen zo verhit raakten. Over
het vluchtelingenvraagstuk wordt verschillend gedacht. Juist dan is wederzijds respect voor elkaars standpunt belangrijk."

Het COA heeft aangegeven dat het voor hen essentieel is een locatie kostenefficient te kunnen ombouwen tot een AZC dat voldoet aan de kwaliteits- en veiligheidseisen van het COA. Het realiseren van een lager aantal opvangplekken op deze locatie leidt tot een situatie waarin het
financieel-economisch niet meer verantwoord is om dit uit te voeren. Het openen van een centrum met beperkte omvang is voor het COA alleen mogelijk als er in de nabijheid van de locatie een grotere opvanglocatie is gevestigd met alle benodigde faciliteiten en voorzieningen. Dit is niet het
geval in Wezep. COA en gemeente zijn gezamenlijk tot de conclusie gekomen De Heidehoek niet te gebruiken als opvanglocatie.

Burgemeester Hoogendoorn geeft verder aan dat het college wel zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid wil nemen voor het opvangen van vluchtelingen: "We gaan goed kijken naar andere mogelijkheden. Graag maken we gebruik van de energie van inwoners die voor vluchtelingenopvang
vrijwilligerswerk willen gaan doen."

De Klankbordgroep Wezep is geinformeerd over dit besluit. De gemeente stuurt omwonenden van De Heidehoek deze week een brief om hen persoonlijk te informeren.