Commissievergadering in oktober


U bent van harte welkom bij de commissievergaderingen

Commissievergaderingen: 19:30 uur in de commissiekamer van het gemeentehuis

* 13 oktober Commissie Ruimte
* 14 oktober Commissie Samenleving

Onderwerpen:
Tijdelijke vangnetregeling 2015 Participatiewet

* 15 oktober Commissie ABZFin gaat niet door!
* 22 oktober Gecombineerde commissievergadering

Onderwerpen:
Begroting 2016
Belastingverordening 2016

De agenda en bijbehorende stukken kunt u vinden op de vergaderkalender.

Burgers kunnen in de openbare commissievergaderingen gebruikmaken van het meespreekrecht. Neem daarvoor contact op met de griffie: tel: 040-2631679 of email griffie@nuenen.nl