Breda werkt aan verbetering dienstverlening aan klanten in de bijstand


Geschreven op: 07 oktober 2015

De gemeente heeft begin 2015 de dienstverlening aan klanten in de bijstand (WWB) onderzocht. De gemiddelde waardering is een 6,5. Dat is gelijk aan de meting van vorig jaar. Positief is dat er op veel deelgebieden een stijgende lijn te zien is. Zo is er een verbetering in de waardering van
telefonische bereikbaarheid en openingstijden. Ook zijn klanten positiever over het uiteindelijke resultaat van een re-integratietraject en de kansen die het biedt op het vinden van een baan. Daarnaast zijn de klanten heel positief over de duidelijkheid van de formulieren en brieven. De
gemeente breidt dit jaar de verbeteracties verder uit om de tevredenheid van klanten te vergroten.

Deze verbeteracties bestaan uit kennis- en professionaliteitsontwikkeling bij klantmanagers, bemiddeling bij klachten over bejegening van klanten, meer diversiteit in het aanbod van re-integratietrajecten, uitbreiding van het programma voor nieuwe instromers met een afstand tot de
arbeidsmarkt, meer wijkgericht werken door de klantmanagers en het actief communiceren met de klant bij negatieve besluiten. Vorig jaar zijn al verbeteringen in gang gezet zoals een aanpassing van de werkwijze en de uitbreiding van het aantal klantmanagers. Hierdoor is er meer ruimte voor
maatwerk in het traject naar werk.

Marianne de Bie, wethouder Werk en Inkomen: "Ik hecht veel waarde aan een goede dienstverlening.Ik wil met de acties die we nu inzetten bij de volgende meting ook een duidelijke verbetering zien. Een ambitieuze opgave, gezien alle veranderingen met de invoering van de Participatiewet en de
intensievere aanpak op het realiseren van uitstroom uit de uitkering. Maar met deze verbeteracties, meer maatwerk, een luisterend oor en het beter aansluiten bij de behoefte van de klant, verwacht ik dat we de tevredenheid over de dienstverlening vergroten".

Vanaf 1 januari 2015 is er het Verbeterpunt Zorg, de plek waar Bredanaars terecht kunnen die ervaren dat er iets mis gaat bij zorg en ondersteuning of die vastlopen met hun hulpvraag op het gebied van zorg, jeugdhulp en werk. Om de vragen op het gebied van re-integratie en participatie beter
te kunnen bedienen, is er een vaste contactpersoon die aan de slag gaat met deze vragen, suggesties en signalen. En sinds mei 2015 zijn drie armoedeambassadeurs actief om een brug te slaan tussen mensen met een hulpvraag, gemeente en maatschappelijke partijen in de stad.

Bijlagentabel
Bijlage Grootte
Klanttevredenheidsonderzoek.pdf... 1.76 MB


Voor het openen van sommige bestanden kan extra software nodig zijn, zie hiervoor de uitlegpagina over downloads.

Plaats:
Breda
Teteringen
Bavel
Ulvenhout
Prinsenbeek
Publicatiedatum:
07 oktober 2015